Jarðhitaverkefni

„Verndum viðkvæma náttúru jarðhitasvæða og rennum styrkari stoðum undir sjálfbæra ferðamennsku á slíkum svæðum.“

 

 
 
 

 

Hérlendis er að finna stórbrotin og sérstök jarðhitasvæði sem eiga fáa sína líka í heiminum. Fjölbreytileiki svæðanna er mikill, hvort sem horft er til jarðfræði, líffræði eða litasamsetningar. Kannanir hafa sýnt að yfir 80% erlendra ferðamanna nefnir náttúru Íslands sem helsta aðdráttarafl landsins og þar spila jarðhitasvæði stórt hlutverk.

Afar mikilvægt er að tryggja vernd þessara einstöku auðlinda okkar þannig að Íslendingar, erlendir gestir, og komandi kynslóðir geti notið þeirra líka. Þessi svæði eru oft á tíðum sérstaklega viðkvæm fyrir átroðningi og umferð, en eru einnig beinlínis hættuleg ef ekki er farið varlega. Það er því mikilvægt að auka fræðslu um hina sérstöku jarðfræði, líffræði og verndargildi jarðhitasvæða og tryggja öryggi ferðamanna. Þannig má stuðla að ferðamennsku í sátt við umhverfi og náttúru.

Sjálfbær ferðamennska og náttúruvernd á háhitasvæðum er tveggja ára verkefni sem Landvernd hleypti af stokkunum í upphafi árs 2012. Verkefnið er hugsað sem fyrsti hluti af langtímaverkefni um verndun jarðhita á Íslandi.

Verkefninu var skipt í fjóra verkþætti: Skoðunarferðir, gerð fræðsluefnis, upplýsingaskilti og ráðstefnu.

Mikill áhugi er á að þróa náttúrutengda ferðaþjónustu á Íslandi í átt að sjálfbærni.

Markmið jarðhitaverkefnis Landverndar er að vernda viðkvæma náttúru jarðhitasvæða og renna styrkari stoðum undir sjálfbæra ferðamennsku á slíkum svæðum. Þessu skal náð með því að:

 • auka fræðslu um jarðfræði, líffræði og náttúruverndargildi jarðhitasvæða
 • auka öryggi ferðamanna með betri upplýsingum um aðgengi og umgengni
 • fjölga tækifærum á heimsóknum og náttúruupplifun á fáförnum jarðhitasvæðum á hálendinu

Fræðsluefni

Samstarfaðilar

 • Náttúrufræðistofnun Íslands leggur fram vinnu sérfræðinga á sviði náttúrufars við gerð fræðsluefnis og upplýsingaskilta, auk þess að koma að leiðsögn í skoðunarferðum og að taka þátt í ráðstefnu.
 • Landsbjörg leggur fram sérfræðivinnu er lítur að öryggismálum fyrir gerð fræðsluefnis og upplýsingaskilta, auk ráðstefnu.
 • Ferðafélag Íslands mun koma að skipulagningu skoðunarferða.
 • Vatnajökulsþjóðgarður mun koma að gerð upplýsingaskilta í þjóðgarðinum.

Verkefnisstjórn: Rannveig Magnúsdóttir, líffræðingur, er starfsmaður verkefnisins.

 • Sveinbjörn Björnsson (formaður), jarðeðlisfræðingur og fyrrum rektor Háskóla Íslands. Sveinbjörn situr í stjórn Landverndar.
 • Anna Dóra Sæþórsdóttir, dósent í ferðamálafræði HÍ.
 • Guðríður Þorvarðardóttir, sérfræðingur, umhverfisráðuneyti.
 • Jónas Guðmundsson, sérfræðingur, Landsbjörgu.
 • Lovísa Ásbjörnsdóttir, Náttúrufræðistofnun Íslands.

Fjármögnun verkefnis