Þátttaka í ákvarðanatöku

Landvernd virkan þátt í stefnumótun í umhverfismálum með gerð umsagna um fjölda þingmála, skipulagsmál sveitarfélaga, áætlanagerð og einstakar framkvæmdir á vegum einkaaðila og hins opinbera. Landvernd beitir sér einnig í ákvarðanatöku er varðar umhverfismál, m.a. með því að láta reyna á stjórnsýsluákvarðanir og reka mál fyrir dómstólum. Fulltrúar samtakanna eiga sæti í starfshópum  á vegum hins opinbera, taka þátt í opnum fundum um margvísleg málefni og vekja athygli á umhverfismálum í fjölmiðlum. Samtökin virkja önnur félagasamtök og einstaklinga með sér í þessu starfi. Landvernd byggir vinnu sína á grundvelli árósasamningsins og innleiðingu hans í íslensk lög. Samningurinn veitir almenningi og félagasamtökum sem starfa að umhverfisvernd rétt til aðgangs að upplýsingum, þátttöku í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum. 

Bann gegn ræktun frjós eldislax í sjó

Aðalfundur Landverndar var haldinn í Gunnarsholti á Rangárvöllum sl. laugardag. Eftir fundinn var nýju sjálfboðaliðaverkefni Landverndar í landgræðslu hleypt af stokkunum við Þjófafoss í Þjórsá.

  • Aðalfundurinn samþykkti 3 ályktanir; um þjóðgarð á miðhálendinu og þjóðgarð á Ströndum og um laxeldi í sjó (sjá í viðhengi).
  • Tillaga um sameiningu Landverndar og Framtíðarlandsins var samþykkt á fundinum og segir í greinargerð með tillögunni að sameiningin sé til þess fallin að styrkja náttúruvernd í landinu.
  • Tvö ný verkefni voru kynnt, drög að stefnu Landverndar um vindorkuver og Hreinsum Ísland, nýtt strandhreinsiverkefni samtakanna.
  • Eftir fundinn hélt Dr. Árni Bragason landgræðslustjóri erindi um hvert eigi að stefna í landgræðslu á Íslandi.

Hvatt til stofnunar Miðhálendisþjóðgarðs og Strandaþjóðgarðs
Aðalfundur Landverndar skoraði á umhverfis- og auðlindaráðherra að vernda miðhálendi Íslands í einum samfelldum þjóðgarði og flýta stofnun hans. Aðeins með þjóðgarði mun Íslendingum auðnast að vernda óbyggðirnar til framtíðar. Þá skoraði fundurinn á landeigendur og sveitarstjórn Árneshrepps á Ströndum að falla frá áformum um að leyfa Hvalárvirkjun og stofna þess í stað þjóðgarð sem stæði vörð um fágæt víðerni, stórbrotna náttúru og eyðibyggðir svæðisins. Engin framtíðarstörf myndu skapast með Hvalárvirkjun í Árneshreppi, en öðru máli gengdi um störf í náttúruvernd í þjóðgarði, auk möguleika á fjölmörgum störfum í náttúrutengdri ferðamennsku.

Vilja bann á ræktun frjós eldislax í sjó
Aðalfundurinn krafðist þess að stjórnvöld móti skýra stefnu sem banni ræktun á eldislaxi í sjó nema tryggt sé að erfðablöndun geti ekki átt sér stað við íslenska laxastofna. Þetta má tryggja með notkun ófrjórra stofna eða ræktun í lokuðum kerfum í sjó eða á landi. Auk þess þurfi að tryggja öflugt eftirlit með starfsemi fiskeldisfyrirtækja. Rannsóknir hafa sýnt að erfðablöndun eldislax við villta stofna Atlantshafslax hafi neikvæð áhrif á lífsferil og möguleika villtra stofna til að bregðast við breytingum í umhverfi til lengri tíma litið vegna erfðabreytinga. Áform um laxeldi í sjó við Íslandsstrendur nema um 185 þúsund tonnum á ári en er nú um átta þúsund. Langtímameðaltal slysasleppinga úr sjókvíum er um einn lax á hvert tonn sem myndi þýða um 185 þúsund laxar á ári sem slyppu eða meira en helmingi fleiri en stofnstærð villtra íslenskra stofna.

Ný stjórn Landverndar
Í stjórn Landverndar sitja tíu manns og stjórnarmenn eru kjörnir til tveggja ára í senn. Að þessu sinni var kosið um formann og fjóra stjórnarmenn. Snæbjörn Guðmundsson jarðfræðingur var kjörinn formaður og auk hans voru kjörin Snorri Baldursson líffræðingur og fráfarandi formaður Landverndar, Guðmundur Björnsson ferðamálafræðingur, Helga Ögmundardóttir mannfræðingur og Hugrún Geirsdóttir umhverfis- og auðlindafræðingur. Snorri og Guðmundur sátu einnig í fyrri stjórn. Fyrir í stjórn samtakanna sitja Ellý Katrín Guðmundsdóttir, lögfræðingur, Lovísa Ásbjörnsdóttir jarðfræðingur, Margrét Auðunsdóttir framhaldsskólakennari, Pétur Halldórsson líffræðingur og Þuríður Helga Kristjánsdóttir framkvæmdastjóri. 

Ársskýrsla Landverndar 2016-2017 má finna hér

Alyktanir adalfundar Landverndar 13mai2017_Allar_samthykktar a adalfundi_LOKALOKA.pdf
Tögg
Fra adalfundi Landverndar 2017.JPG 

Vista sem PDF

Þrjár stoðir Árósasamningsins

Í brennidepli

Mynd/Mannvit
Nýtt framkvæmdaleyfi Brúarvirkjunar kært og krafist stöðvunar framkvæmda
Samtökin telja að málsmeðferð Bláskógabyggðar við veitingu nýs framkvæmdaleyfis sé andstæð lögum og að á henni séu bæði form- og efnisannmarkar sem eigi að leiða til ógildingar. Krafa samtakanna um stöðvun framkvæmda byggir m.a. á frétt í Morgunblaðinu frá í gær (26. mars 2018) um að byrjað verði að setja niður vinnubúðir á virkjunarstað í þessari viku og að strax eftir páska muni starfsmenn Ístaks hefjast handa um framkvæmdir.

Leita í gagnasafni

Snaefell_Petur Halldorsson.jpg
Landvernd fagnar áformum um þjóðgarðsstofnun
Áform um sameiningu verkefna á sviði náttúruverndar fagnað

Berggangur_Hverfisfljot.jpg
Umsögn um frummatsskýrslu um Hverfisfljótsvirkjun
Stjórn Landverndar hefur birt umsögn um frummatsskýrslu um Hverfisfljótsvirkjun.

Mynd/Mannvit
Nýtt framkvæmdaleyfi Brúarvirkjunar kært og krafist stöðvunar framkvæmda
Samtökin telja að málsmeðferð Bláskógabyggðar við veitingu nýs framkvæmdaleyfis sé andstæð lögum og að á henni séu bæði form- og efnisannmarkar sem eigi að leiða til ógildingar. Krafa samtakanna um stöðvun framkvæmda byggir m.a. á frétt í Morgunblaðinu frá í gær (26. mars 2018) um að byrjað verði að setja niður vinnubúðir á virkjunarstað í þessari viku og að strax eftir páska muni starfsmenn Ístaks hefjast handa um framkvæmdir.

Af Leirhnjuk.jpg
Landvernd og Fjöregg stefna íslenska ríkinu
Umhverfisverndarsamtök hafa stefnt umhverfisráðherra f.h. íslenska ríkisins vegna vanefnda á að friðlýsa ákveðin svæði í Skútustaðahreppi.