Search

200 umsagnir um drög að þingsályktun um rammaáætlun

Síðustu 12 vikurnar hefur staðið yfir opið samráðs- og kynningarferli um drög að þingsályktun iðnaðarráðherra og umhverfisráðherra um verndun og nýtingu náttúrusvæða með áherslu á vatnsafl og jarðhitasvæði. Umsagnarferlinu lauk á miðnætti og bárust um 200 umsagnir, endanlegur fjöldi liggur ekki alveg strax fyrir þar sem enn geta verið umsagnir á leið í pósti.

Continue Reading→

Landgræðsluverðlaunin veitt í gær

Landgræðsluverðlaunin voru veitt við hátíðlega athöfn í Gunnarsholti í gær. Ingimar Sigurðsson, skrifstofustjóri í umhverfisráðuneytinu ahenti verðlaunin fyrir hönd umhverfisráðherra.

Continue Reading→

Kynningarfundir vegna hvítbókar um náttúruvernd

Umhverfisráðuneytið efnir til almennra kynningarfunda á nokkrum stöðum á landsbyggðinni vegna hvítbókar, sem nefnd um endurskoðun náttúruverndarlaga skilaði af sér í haust og felur í sér heildarúttekt á lagaumhverfi náttúruverndar á Íslandi.

Continue Reading→

Góð og gagnleg umræða á málstofum um skógrækt

Líflegar umræður og gagnlegar voru á málstofum um skógrækt sem haldnar voru á Egilsstöðum á mánudag og í gær í Reykjavík. Málstofurnar voru á vegum nefndar sem undirbýr heildarendurskoðun skógræktarlaga.

Continue Reading→

Fjallað um viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir

Ríkisstjórnin samþykkti í gær tillögu umhverfisráðherra, Svandísar Svavarsdóttur og Steingríms J. Sigfússonar fjármálaráðherra um að Ríkiskaup sjái um uppboð á þeim losunarheimildum sem Íslandi verður úthlutað í breyttu viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda.

Continue Reading→

Vilja vera hluti af lausninni, ekki vandamálinu

Scandic hótelkeðjan fékk í gær umhverfisverðlaun Norðurlandaráðs 2011 sem afhent voru í tengslum við árlegt þing Norðurlandaráðs sem nú er haldið í Kaupmannahöfn. Verðlaunaféð er 350 þúsund danskra króna eða um 7,5 milljónir íslenskra króna.

Continue Reading→

Óskað eftir umsögnum vegna nýrrar skipulagsreglugerðar

Skipulagsstofnun hefur skilað drögum að nýrri skipulagsreglugerð til umhverfisráðuneytisins en í þeim er að finna nokkra nýbreytni í framsetningu skipulagseglugerðarinnar frá eldri reglugerð.

Continue Reading→

11. nóvember er lokadagur til að skila inn umsögnum um rammaáætlun

Með rammaáætlun er mörkuð stefna um það hvaða virkjunarkostir komi til greina og hvaða svæði beri að friða. Frá 19. ágúst hafa drög að rammaáætlun verið til umsagnar hjá þjóðinni og rennur umsagnarfrestur út á miðnætti föstudaginn 11. nóvember. Allar innkomnar umsagnir má sjá á vefsvæðinu rammaaaetlun.is.

Continue Reading→

Norrænu umhverfisráðherrarnir efla samstarfið á sviði loftslagsmála

Uppbygging græna hagkerfisins skapar skilyrði fyrir hreinna umhverfi og sjálfbæra nýtingu auðlinda. Þannig stuðlum við að jafnvægi vistkerfa og sterkari efnahag samfélagsins. Þetta voru skilaboð norrænu umhverfisráðherranna að loknum fundi þeirra í Kaupmannahöfn í dag.

Continue Reading→

Málstofur um inntak og áherslur nýrra laga um skógrækt

Nefnd, sem umhverfisráðherra skipaði á vordögum til að semja greinargerð um inntak og áherslur nýrra skógræktarlaga boðar til málstofu til að kalla eftir sjónarmiðum og ábendingum varðandi vinnu nefndarinnar. Þar mun formaður nefndarinnar, Valgerður Jónsdóttir hafa framsögu og síðan verða opnar umræður.       

Continue Reading→

Norrænir umhverfisráðherrar funda

Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra sækir á morgun fund norrænu umhverfisráðherranna í Kaupmannahöfn. Fundurinn er haldinn í tengslum við þing Norðurlandaráðs.

Continue Reading→

Svansmerktar vörur eru Ágætis byrjun

Svandís Svavarsdóttir, umhverfisráðherra, afhenti fyrsta pokann í verkefninu Ágætis byrjun á heilsugæslunni Miðbæ í gær. Pokinn inniheldur bækling um kosti þess að velja Svansmerktar vörur fyrir ungabörn og vöruprufur en Svanurinn hefur vottað breitt úrval af ungbarnavörum.

Continue Reading→

Góður rómur gerður að málþingi um ESB og umhverfismál

Umhverfisráðuneytið og utanríkisráðuneytið stóðu í gær fyrir málþingi um Evrópusambandið og umhverfismál í samvinnu við framkvæmdastjórn ESB. Þingið var vel sótt en þar mátti m.a. fræðast um umhverfislöggjöf ESB sem EES samningurinn nær ekki yfir, reynslu Eistlands af inngöngu í sambandið og áhrif þess á umhverfismál, starf náttúruverndarsamtaka í Brussel og um muninn milli aðildar að EES og ESB. 

Continue Reading→

Umsagnarferli vegna hvítbókar hafið

Opið umsagnarferli vegna Hvítbókar um löggjöf til verndar náttúru Íslands er nú hafið, en bókin var til umfjöllunar á VII. Umhverfisþingi sem haldið var á Selfossi á föstudag. Umsagnir um bókina skulu berast umhverfisráðuneytinu fyrir 15. desember næstkomandi en að því loknu hefst vinna við gerð frumvarps um breytingar á náttúruverndarlögum.

Continue Reading→

Óskað eftir umsögnum vegna breytinga á lögum um mat á umhverfisáhrifum

Fleiri framkvæmdir verða gerðar tilkynningarskyldar til Skipulagsstofnunar vegna ákvörðunar um hvort þær séu háðar mati á umhverfisáhrifum, samkvæmt drögum að frumvarpi til breytinga á lögum um mat á umhverfisáhrifum. Málsmeðferð fyrir þær framkvæmdir verður hins vegar einfölduð.

Continue Reading→