Search

Frestur til að sækja um styrki til verkefna framlengdur

Umhverfisráðuneytið hefur ákveðið að framlengja umsóknarfrest vegna styrkja til verkefna er stuðla að faglegri uppbyggingu á sviði umhverfismála til 23. desember 2011.

Continue Reading→

Samkomulag í loftslagsmálum í Durban

Samkomulag náðist aðfararnótt sunnudags á loftslagsráðstefnunni í Durban í Suður-Afríku um aðgerðir til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Meginþættirnir í samkomulaginu eru að þróuð ríki taka á sig lagalega bindandi skuldbindingar um minnkun losunar á vettvangi Kýótó-bókunarinnar eftir 2012, en nýtt samningaferli sem tekur til allra ríkja á að hefjast strax á næsta ári og leiða til samkomulags árið 2015, sem sé lagalega bindandi.

Continue Reading→

Nýtt norrænt loftslagsverkefni kynnt í Durban

Nýtt átak Norðurlandanna um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, Nordic Partnership Initiative (NPI), var kynnt á loftslagsráðstefnunni í Durban í Suður Afríku í gær. Átakið sem er styrkt af norrænu ráðherranefndinni, miðar að því að aðstoða Perú og Víetnam við að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda frá mengandi starfsemi á borð við sorpvinnslu og sementsframleiðslu.

Continue Reading→

Auglýst eftir umsóknum um styrki úr Veiðikortasjóði

Umhverfisráðuneytið hefur auglýst eftir umsóknum um styrki til rannsókna á stofnum villtra dýra sem heimilt er að veiða, skv. lögum um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum. Skriflegar umsóknir skulu berast ráðuneytinu, Skuggasundi 1, 150 Reykjavík, merktar Veiðikortasjóður, fyrir 20.desember 2011.  

Continue Reading→

Grænfáninn eflist á fullveldisdegi

Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra, Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra og Guðmundur Hörður Guðmundsson, formaður Landverndar, undirrituðu í dag þriggja ára styrktarsamning vegna Skóla á grænni grein, eða Grænfánaverkefnisins svokallaða.

Continue Reading→

Vatnsnýting í byggingum í brennidepli hjá ESB

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur hleypt af stokkum ráðgjafarferli á netinu þar sem óskað er eftir áliti almennings á þeim kostum sem ESB stendur frammi fyrir þegar kemur að því að auka nýtni vatns í byggingum.

Continue Reading→

Skólar á grænni grein eflast

Skólum á grænni grein vex fiskur um hrygg á fullveldisdaginn, 1. desember. Þá verður undirritaður þriggja ára styrktarsamningur milli umhverfisráðuneytisins, mennta- menningarmálaráðuneytisins og Landverndar, sem stýrir verkefninu en það er einnig þekkt sem Grænfánaverkefnið.

Continue Reading→

Umsóknarfrestur vegna styrkja framlengdur til 12. desember 2011

Umsóknarfrestur vegna styrkja sem Alþingi veitti áður hefur verið framlengdur til 12. desember. Skal umsóknum skila til viðkomandi ráðuneytis fyrir kl. 16:00 mánudaginn 12. desember 2011.

Continue Reading→

Óskað eftir tilnefningum til Náttúru- og umhverfisverðlauna Norðurlandaráðs

Norðurlandaráð óskar eftir tilnefningum til 18. Náttúru- og umhverfisverðlauna ráðsins. Þema verðlaunanna árið 2012 er líffræðileg fjölbreytni og er frestur til að skila tilnefningum 12. desember.

Continue Reading→

Loftslagsviðræður hafnar í Durban

Ísland er meðal þeirra ríkja sem hafa lýst sig reiðubúin til að taka á sig skuldbindingar undir Kýótó-bókuninni svokölluðu á nýju tímabili hennar, náist um það alþjóðlegt samkomulag.

Continue Reading→

Friðlýsing og deiliskipulag Jökulsárlóns til umræðu

Umhverfisráðuneytið og sveitarfélagið Hornafjörður standa saman að ráðstefnu um deiliskipulag og hugmyndir um friðlýsingu vestanverðs Jökulsárlóns á Breiðamerkursandi næstkomandi fimmtudag. 

Continue Reading→

200 umsagnir um drög að þingsályktun um rammaáætlun

Síðustu 12 vikurnar hefur staðið yfir opið samráðs- og kynningarferli um drög að þingsályktun iðnaðarráðherra og umhverfisráðherra um verndun og nýtingu náttúrusvæða með áherslu á vatnsafl og jarðhitasvæði. Umsagnarferlinu lauk á miðnætti og bárust um 200 umsagnir, endanlegur fjöldi liggur ekki alveg strax fyrir þar sem enn geta verið umsagnir á leið í pósti.

Continue Reading→

Landgræðsluverðlaunin veitt í gær

Landgræðsluverðlaunin voru veitt við hátíðlega athöfn í Gunnarsholti í gær. Ingimar Sigurðsson, skrifstofustjóri í umhverfisráðuneytinu ahenti verðlaunin fyrir hönd umhverfisráðherra.

Continue Reading→

Kynningarfundir vegna hvítbókar um náttúruvernd

Umhverfisráðuneytið efnir til almennra kynningarfunda á nokkrum stöðum á landsbyggðinni vegna hvítbókar, sem nefnd um endurskoðun náttúruverndarlaga skilaði af sér í haust og felur í sér heildarúttekt á lagaumhverfi náttúruverndar á Íslandi.

Continue Reading→

Góð og gagnleg umræða á málstofum um skógrækt

Líflegar umræður og gagnlegar voru á málstofum um skógrækt sem haldnar voru á Egilsstöðum á mánudag og í gær í Reykjavík. Málstofurnar voru á vegum nefndar sem undirbýr heildarendurskoðun skógræktarlaga.

Continue Reading→

Fjallað um viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir

Ríkisstjórnin samþykkti í gær tillögu umhverfisráðherra, Svandísar Svavarsdóttur og Steingríms J. Sigfússonar fjármálaráðherra um að Ríkiskaup sjái um uppboð á þeim losunarheimildum sem Íslandi verður úthlutað í breyttu viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda.

Continue Reading→

Vilja vera hluti af lausninni, ekki vandamálinu

Scandic hótelkeðjan fékk í gær umhverfisverðlaun Norðurlandaráðs 2011 sem afhent voru í tengslum við árlegt þing Norðurlandaráðs sem nú er haldið í Kaupmannahöfn. Verðlaunaféð er 350 þúsund danskra króna eða um 7,5 milljónir íslenskra króna.

Continue Reading→

Óskað eftir umsögnum vegna nýrrar skipulagsreglugerðar

Skipulagsstofnun hefur skilað drögum að nýrri skipulagsreglugerð til umhverfisráðuneytisins en í þeim er að finna nokkra nýbreytni í framsetningu skipulagseglugerðarinnar frá eldri reglugerð.

Continue Reading→

11. nóvember er lokadagur til að skila inn umsögnum um rammaáætlun

Með rammaáætlun er mörkuð stefna um það hvaða virkjunarkostir komi til greina og hvaða svæði beri að friða. Frá 19. ágúst hafa drög að rammaáætlun verið til umsagnar hjá þjóðinni og rennur umsagnarfrestur út á miðnætti föstudaginn 11. nóvember. Allar innkomnar umsagnir má sjá á vefsvæðinu rammaaaetlun.is.

Continue Reading→

Norrænu umhverfisráðherrarnir efla samstarfið á sviði loftslagsmála

Uppbygging græna hagkerfisins skapar skilyrði fyrir hreinna umhverfi og sjálfbæra nýtingu auðlinda. Þannig stuðlum við að jafnvægi vistkerfa og sterkari efnahag samfélagsins. Þetta voru skilaboð norrænu umhverfisráðherranna að loknum fundi þeirra í Kaupmannahöfn í dag.

Continue Reading→

Málstofur um inntak og áherslur nýrra laga um skógrækt

Nefnd, sem umhverfisráðherra skipaði á vordögum til að semja greinargerð um inntak og áherslur nýrra skógræktarlaga boðar til málstofu til að kalla eftir sjónarmiðum og ábendingum varðandi vinnu nefndarinnar. Þar mun formaður nefndarinnar, Valgerður Jónsdóttir hafa framsögu og síðan verða opnar umræður.       

Continue Reading→

Norrænir umhverfisráðherrar funda

Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra sækir á morgun fund norrænu umhverfisráðherranna í Kaupmannahöfn. Fundurinn er haldinn í tengslum við þing Norðurlandaráðs.

Continue Reading→

Svansmerktar vörur eru Ágætis byrjun

Svandís Svavarsdóttir, umhverfisráðherra, afhenti fyrsta pokann í verkefninu Ágætis byrjun á heilsugæslunni Miðbæ í gær. Pokinn inniheldur bækling um kosti þess að velja Svansmerktar vörur fyrir ungabörn og vöruprufur en Svanurinn hefur vottað breitt úrval af ungbarnavörum.

Continue Reading→

Góður rómur gerður að málþingi um ESB og umhverfismál

Umhverfisráðuneytið og utanríkisráðuneytið stóðu í gær fyrir málþingi um Evrópusambandið og umhverfismál í samvinnu við framkvæmdastjórn ESB. Þingið var vel sótt en þar mátti m.a. fræðast um umhverfislöggjöf ESB sem EES samningurinn nær ekki yfir, reynslu Eistlands af inngöngu í sambandið og áhrif þess á umhverfismál, starf náttúruverndarsamtaka í Brussel og um muninn milli aðildar að EES og ESB. 

Continue Reading→