Search

Lífrænn úrgangur til nýsköpunar og Auðlindatorgið

Í síðastliðinni viku hélt Norræna ráðherranefndin alþjóðlega ráðstefnu um lífhagkerfið undir yfirskriftinni Minding the future

Continue Reading→

Urriðadans í Öxará

Hinn árlegi Urriðadans í Öxará verður laugardaginn næstkomandi 15. október en þá mun Jóhannes Sturlaugsson hjá rannsóknafyrirtækinu Laxfiskum fræða gesti Þjóðgarðsins á Þingvöllum um Þingvallaurriðann.Kynningin hefst klukkan  kl. 14.00 og fer fram á bökkum Öxarár.Gönguferðin hefst við bílastæðið þar sem Valhöll stóð. Síðan er gengið með ánni upp undir Drekkingarhyl þar sem risaurriðar og aðrir minni verða skoðaðir og fjallað um lífshætti þeirra.Gert er ráð fyrir því að kynningin taki um eina og hálfa klukkustund og fá gestir tækifæri til að sjá risaurriðann í návígi og fræðast um þennan stórhöfðingja Þingvallavatns sem á hverju hausti gengur upp Öxará til hrygningar.

Continue Reading→

Framkvæmdir að hefjast að nýju á Gullfossi

Framkvæmdir við nýjan stiga á Gullfossi eru að hefjast að nýju eftir töluverða bið.

Continue Reading→

Stefnumarkandi efnisniðurstöðu úrskurðarnefndar fagnað

Landvernd telur úrskurð þann sem úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála felldi í gær um að ógilda framkvæmdaleyfi Skútustaðahrepps fyrir Kröflulínu 4 vera fordæmisgefandi. Jafnframt felur niðurstaðan í sér viðurkenningu á gildi náttúruverndarsjónarmiða við ákvarðanir stjórnvalda. Í ákvörðun sinni í gær setti úrskurðarnefndin fram mikilvægar stefnumarkandi efnisniðurstöður og leiðbeiningar um markmið umhverfismats, vinnubrögð framkvæmdaaðila, hlutverk Skipulagsstofnunar og ekki síst skyldur sveitarfélaga. Úrskurðurinn felur í sér gagnrýni á vinnubrögð Landsnets og Skipulagsstofnunar við framfylgd markmiða umhverfismatslöggjafar og áfellisdóm yfir framfylgd skipulagslaga og náttúruverndarlaga í meðförum sveitarfélagsins á leyfisumsókn Landsnets.Í úrskurðinum er tekið undir sjónarmið Landverndar og Fjöreggs í Mývatnssveit að umhverfismati framkvæmdarinnar og ákvarðanatöku sveitarfélagsins í tengslum við það hafi verið ábótavant. Tilgangur með umhverfismati er að draga úr umhverfisáhrifum framkvæmda. Það verður aðeins gert með vönduðum rannsóknum og samanburði framkvæmdakosta. Samkvæmt úrskurðinum sinnti Landsnet aðeins að nafninu til þeirri lagaskyldu að bera saman mismunandi valkosti fyrir lagningu raflínanna (jarðstrengir og línuleiðir) og Skipulagsstofnun brást eftirlitshlutverki sínu vegna þessa. Loks var ákvörðun sveitarstjórnar ekki byggð á viðeigandi rökstuðningi og hún sinnti ekki skyldu sinni til að rannsaka málið. Úrskurðurinn fjallar því fyrst og fremst um efnisleg mistök þessara aðila, ekki formgalla eins og skilja mátti af orðum umhverfisráðherra og oddvita Skútustaðahrepps í hádegisfréttum RÚV í dag.Mikilvægt er að framkvæmdaraðilar, Skipulagsstofnun og sveitarfélög í landinu líti í eigin barm, læri af þeim mistökum sem hér voru gerð og líti til þeirra leiðbeininga sem felast í úrskurðinum. Á þetta ekki síst við um undirbúning og framkvæmd umhverfismats, eftirlit með því og þá ábyrgð sem fylgir ákvarðanatöku um framkvæmdir sem hafa verulega áhrif á umhverfið. Úrskurðurinn staðfestir jafnframt að hefði Landsnet tekið undir kröfu Landverndar og Fjöreggs í mars 2015 um endurbætt umhverfismat væri staðan í dag önnur.Loks telur Landvernd að framangreindum aðilum væri hollara að viðhafa framvegis vandaðri vinnubrögð í samræmi við lög í landinu og sýna í verki virðingu sína gagnvart alþjóðlegum skuldbindingum og ekki síst starfi umhverfisverndarsamtaka að bættu umhverfi og mannlíf. Sú fádæma aðför að málsmeðferðarréttindum umhverfisverndarsamtaka, stjórnarskrá og alþjóðasáttmálum sem stjórnvöld áætluðu með setningu löggjafar um framkvæmdaleyfin er nú fallin um sjálfa sig. Stjórnvöldum er ekki lengur stætt á að halda lagasetningu um Bakkalínur til streitu.

Continue Reading→

Nýtt – Lífrænt vottað pasta framleitt á Íslandi

Wirk Zevenhuizen flutti til Íslands fyrir 2 árum og hóf störf sem rekstrarstjóri í Hreðavatnsskála. Wirk er fæddur í Hollandi en ólst upp í Tyrklandi og hefur ferðast um heiminn og eldað mat þ.á.m. á Ítalíu þar sem hann lærði að búa til pasta. Wirk hefur fengið viðurnefnið „pastaman“ enda elskar hann að búa til pasta.Þar sem Wirk var farinn að framleiða umframmagn af pasta, meira en hægt var að selja í Hreðavatnsskála, hóf hann að leita að söluaðila. Í gegnum krókaleiðir náði pastað bragðlaukum Karenar Jónsdóttur sem rekur Kaja organic og fyrstu lífrænt vottuðu verslanir á Íslandi; Matarbúr Kaju & Café Kaja á Akranesi og nýopnað Matarbúr Kaju við Óðinsgötu 18b í Reykjavík. Karen, sem annars er ekki mikið fyrir pasta, var svo hrifin af pastanu hans Wirk að hún setti sig í samband við hann og þau hófu samstarf.Eftir 4 mánaða vöruþróunarferli og leit að hárréttu lífrænu hráefnunum framleiðir Wirk nú pasta eingöngu úr lífrænt vottuðu hráefni og hefur fengið vottun á framleiðsluna frá Vottunarstofunni Túni.Wirk framleiðir margar mismunandi gerðir af pasta undir nafni Norðurárdals, með og án krydds. Í fyrstu fara 4 tegundir í dreifingu. Venjulegt pasta án krydda, pasta með engifer, pasta með chili og sítrónu og pasta með karrí og pasta með kókos. Allt pastað inniheldur lífrænt vottuðu eggin frá Nesbúi. Kaja organic ehf. sér um dreifingu á Norðurálsdals- pastanu.

Continue Reading→

Drög að áætlun um uppbyggingu innviða á ferðamannastöðum til umsagnar

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar, í samvinnu við forsætisráðuneytið, atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga, eftir umsögnum um drög að áætlun um uppbyggingu innviða á ferðamannastöðum, um land allt, til verndar náttúru og menningarminjum. Í áætluninni er sett fram forgangsröðun verkefna sem lagt er til að ráðist verði í á árinu 2017, í samræmi við bráðabirgðaákvæði laga sem Alþingi samþykkti  fyrr á árinu.Sigrún Magnúsdóttir umhverfis- og auðlindaráðherra, kynnti drögin á blaðamannafundi í dag. Áætlunin er undanfari 12 ára stefnumarkandi langtímaáætlunar og þriggja ára verkefnaáætlunar um sama efni sem leggja á fyrir Alþingi í formi þingsályktunar á næsta ári.Fjölmörg verkefni víða um land eru á áætlun ársins 2017 og má sjá yfirlit þeirra í viðaukum áðurnefndra skýrsludraga. Stærri verkefni eru Þjóðgarðsmiðstöð á Hellissandi, Gestastofa á Kirkjubæjarklaustri og frekari uppbygging á Hakinu á Þingvöllum. Smærri og millistór verkefni, svo sem göngupallar, bílastæði og bætt salernisaðstaða, dreifast um allt land og í samræmi við álag á fjölsótta staði. Einnig er stefnt að aukningu í landvörslu.Ljóst er að uppsöfnuð þörf fyrir bætta aðstöðu á fjölsóttum stöðum og aukna landvörslu er mikil og halda þarf áfram á sömu braut með verkefnaáætlunum til þriggja ára í senn eins og kveðið er á um í lögum um landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum.Viðamikil gagnaöflun og gagnavinnsla fór fram í sumar vegna áætlunarinnar af hálfu verkefnisstjórnar sem í sitja fulltrúar ráðuneytanna og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Aflað var gagna frá viðkomandi fagstofnunum, þ.e. Umhverfisstofnun, Þjóðgarðinum á Þingvöllum, Vatnajökulsþjóðgarði, Landgræðslu ríkisins, Skógræktinni, Minjastofnun, Þjóðminjasafni Íslands og forsætisráðuneytinu (þjóðlendur), auk allra sveitarfélaga landsins.Umsögnum um drögin að skammtímaáætluninni skal skilað fyrir 2. nóvember nk. á netfangið postur@uar.is eða í bréfpósti, á umhverfis- og auðlindaráðuneytið, Skuggasundi 1, 101 Reykjavík.Náttúra, menningarminjar og ferðamenn – drög að áætlun vegna verkefna ársins 2017 (pdf) 

Continue Reading→

Samstarfssamningur um Hekluskóga undirritaður

Sigrún Magnúsdóttir, umhverfis- og auðlindaráðherra, Árni Bragason landgræðslustjóri og Þröstur Eysteinsson skógræktarstjóri skrifuðu í dag undir fimm ára samning um áframhaldandi endurheimt Hekluskóga.  Árleg fjárveiting til verkefnisins er 27,5 milljónir.Stofnað var til Hekluskóga árið 2007. Meginmarkmið verkefnisins nú sem þá er að byggja upp skóga og kjarrlendi með birki og öðrum tegundum til að græða land og verjast náttúruvá á Hekluskógasvæðinu. Ýmis önnur jákvæð áhrif fylgja verkefninu s.s. aukin binding kolefnis í jarðvegi og gróðri og aukin líffræðileg fjölbreytni á svæðinu.Fjölmargir hafa komið að undirbúningi og framkvæmd Hekluskógaverkefnisins s.s. landeigendur á svæðinu, skógræktarfélög beggja vegna Þjórsár og Landbúnaðarháskóli Íslands. Innan Hekluskóga hefur verið unnið að mjög fjölbreyttum verkefnum og má þar nefna fræsöfnun af birki til sáninga, nýtingu kjötmjöls til uppgræðslu, fjölþættar rannsóknir og samstarf við ýmis samtök og fyrirtæki um landbótaverkefni innan starfssvæðis Hekluskóga.Samningurinn sem var undirritaður í dag gildir til fimm ára og felur í sér að Skógræktin og Landgræðsla ríkisins annast framkvæmd verkefnisins og þar með talið samstarf við þá aðila sem að því koma.

Continue Reading→

Reglugerð um upprunamerkingar á kjöti væntanleg - til hagsbóta fyrir neytendur

Í því augnamiði að tryggja rétt neytenda til að vita frá hvaða landi þær kjötvörur eru sem þeir kaupa hefur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra  sett fram drög að reglugerð þar sem að framleiðendum og innflytjendum er skylt að upprunamerkja kjötafurðir  af svínum, sauðfé, geitum og alifuglum. Sambærilegar reglur eru nú þegar í gildi um upprunamerkingar á nautakjöti.Gunnar Bragi Sveinsson sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra; “Það hefur verið mér mikið kappsmál að vinna að bættum upprunamerkingum matvæla frá því ég kom í landbúnaðarráðuneytið, þessi reglugerð er liður í þeirri vinnu. Við eigum rétt á að vita hvaðan varan kemur sem við neytum. Neytendur verða því betur upplýstir en það vilja þeir ef marka má könnun sem gerð var 2014 en þar sögðu 83% að það skipti þá máli að vita upprunalandið. Þá setti ég einnig af stað vinnu um hvernig upplýsa megi neytendur um lyfjaleifar í matvöru, vonandi koma fram tillögur um það fljótlega.“Samkvæmt ákvæðum EES samningsins ber að tilkynna reglugerðina til Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA). Berist ekki neikvæð umsögn innan þriggja mánaða getur Ísland látið reglugerðina taka gildi.  Miðað við þessar forsendur er reiknað með að reglugerðin taki gildi um miðjan janúarmánuð 2017. Matvælafyrirtæki fá þannig tíma til að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að uppfylla kröfur reglugerðarinnar. Reglugerð um tilgreiningu á upprunalandi eða upprunastað fyrir nýtt, kælt og fryst kjöt af svínum, sauðfé, geitum og alifuglum  

Continue Reading→

Náttúruverndarsamtök kæra Bakkalínur til ESA

Náttúruverndarsamtökin Fjöregg í Mývatnssveit og Landvernd hafa kært fyrirhugaða lagasetningu um Bakkalínur til Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA). Að mati samtakanna væru slík lög brot á rétti umhverfisverndarsamtaka til að bera ákvarðanir stjórnvalda undir dómstól eða annan óháðan og sjálfstæðan úrskurðaraðila. Framkvæmdaleyfi fyrir Bakkalínum, þar með talið umhverfismat frá 2010, eru nú í skoðun hjá úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála í fjórum kærumálum samtakanna. Nefndin stefnir að því að úrskurða í málunum í vikunni 10.-14. október[1]. Bakkalínufrumvarpið miðar annarsvegar að því að afturkalla framkvæmdaleyfi sveitarfélaganna sem kærð voru og koma þannig í veg fyrir að úrskurðað verði í málinu og hinsvegar að gefa út nýtt framkvæmdaleyfi fyrir línunum. Slík lög myndu kippa kæruréttinum úr sambandi og væru því brot á EES-samningnum, eins og fjöldi sérfræðinga[2] hefur bent Alþingi á. „Við ákváðum að leita strax til ESA með þetta mál og höfum fengið það staðfest að þau muni skoða málið ef og þá um leið og lögin yrðu samþykkt af Alþingi“, segir Ólafur Þröstur Stefánsson, formaður Fjöreggs í Mývatnssveit. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, framkvæmdastjóri Landverndar segir að samtökin séu einnig að kanna möguleikann á því að kvarta til eftirlitsnefndar Árósasamningsins og að senda kæru til Mannréttindadómstóls Evrópu verði frumvarpið samþykkt, en ráðgjöf hollenska lagaprófessorsins Kees Bastmeijer[3] til atvinnuveganefndar Alþingis er afdráttarlaus um að lögin séu líkleg til að fara gegn ákvæðum Mannréttindasáttmála Evrópu um réttláta málsmeðferð. „Sú staðreynd að líklega eru bara ein til tvær vikur í úrskurð sýna einbeittan brotavilja stjórnvalda gegn náttúruvernd og umhverfisverndarsamtökum í landinu. Á sama tíma þegja þunnu hljóði þau yfirvöld sem bera ábyrgð á framfylgd umhverfis- og náttúruverndarlaga í landinu, þ.e.a.s. umhverfisráðuneytið og undirstofnanir þess“, segir Guðmundur Ingi.[1] http://www.althingi.is/altext/erindi/145/145-2171.pdf.[2] http://www.althingi.is/altext/erindi/145/145-2169.pdf. / http://www.althingi.is/altext/erindi/145/145-2151.pdf. / http://www.althingi.is/altext/erindi/145/145-2174.pdf.[3] http://www.althingi.is/altext/erindi/145/145-2174.pdf.

Continue Reading→

Starfsleyfi gefið út fyrir Sorpeyðingarstöð Suðurnesja í Helguvík

Umhverfisstofnun hefur gefið út nýtt starfsleyfi fyrir Sorpeyðingarstöðvar Suðurnesja

Continue Reading→

Úthlutun endurgjaldslausra losunarheimilda úr sjóði fyrir nýja flugrekendur í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir (ETS)

Samkvæmt 19. gr laga um loftslagsmál nr. 70/2012 verður losunarheimildum úthlutað endurgjaldslaust til flugrekenda úr sjóði fyrir nýja þátttakendur í flugstarfsemi á hverju viðskiptatímabili.

Continue Reading→

Stofnun samtaka norrænna heimsminjastaða

Um helgina voru stofnuð Samtök norrænna heimsminjastaða við hátíðlega athöfn á Þingvöllum.

Continue Reading→

Um gagnaskil vegna starfsleyfa

Yfirferð gagna sem rekstraraðilum ber skylda til að senda Umhverfisstofnun skv. starfsleyfum

Continue Reading→
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 220