Áskorun til Hitaveitu Suðurnesja vegna Múlavirkjunar

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Samningur Múlavirkjunar og HS stendur í vegi fyrir því að tilhlýðilegar úrbætur verði gerðar á virkjuninni. Landvernd hefur skorað á Hitaveitu Suðurnesja að segja samninginum upp ellegar beita sér fyrir því að á honum verði gerðar breytingar svo lagfæra megi virkjunina þannig að lífríki Baulárvallavatns verði ekki ógnað.

Vinstri myndin er tekin við stífluna og hægri myndin aðeins ofar í landinu. Myndirnar sýna að inntakslónið nær alla leið að Baulárvallavatni, sem þar með er orðið að stóru „inntakslóni“. Hér hefur augljóslega verið brotið gegn ákvörðun Skipulagsstofnunar. 

Orkusamningur verði endurskoðaður ellegar sagt upp
Með ákvörðun sinni um að gera tilteknar breytingar á virkjuninni braut Múlavirkjunar ehf. gegn ákvæðum skipulags- og byggingarlaga og í ferlinu hefur e.t.v. einnig verið brotið á fleiri lögum. Nánari skoðun mun væntanlega leiða það í ljós. Landvernd telur orkukaup Hitaveitu Suðurnesja ekki samræmast umhverfisstefnu fyrirtækisins en þar segir m.a. að Hitaveita Suðurnesja muni „fylgja gildandi lögum og reglum á sviði umhverfismála“ og að fyrirtækið eigi að vera „öðrum til fyrirmyndar og eftirbreytni í meðferð á umhverfinu“.

Samningur Múlavirkjunar ehf. við Hitaveitu Suðurnesja stendur í vegi fyrir því að tilhlýðilegar úrbætur verði gerðar á virkjuninni. Landvernd hefur sent Hitaveitu Suðurnesja áskorun um að segja samninginum upp ellegar beita sér fyrir því að á honum verði gerðar breytingar svo Múlavirkjun ehf. geti lagfært virkjunina þannig að lífríki Baulárvallavatns verði ekki ógnað.

Virkjunin stefnir stofni ísaldarurriða í Baulárvallavatni í hættu þar sem hún eyðileggur mikilvægar hrygningastöðvar. Neikvæð áhrif á fiskistofna hafa áður komið til sögu í kjölfar virkjana á Íslandi, sbr. áhrifa Sogsvirkjana á ísaldarurriðann í Þingvallavatni. Mikilvægt er að læra af reynslunni og forkastanlegt væri að gera sömu mistök í Baulárvallavatni.

Hitaveita Suðurnesja er hér í aðstöðu til þess að láta gott af sér leiða og „vera öðrum til fyrirmyndar og eftirbreytni í meðferð á umhverfinu“ eins og fyrirtækinu ber skv. umhverfisstefnu sinni.

Í Morgunblaðinu 27. júlí s.l. kom fram:
„Í október 2005 komu fulltrúar Múlavirkjunar á fund Skipulagsstofnunar og gerðu grein fyrir því að stíflan væri hærri en til hefði staðið. Í kjölfar þess var fulltrúum virkjunarinnar sagt að þeim bæri að gera grein fyrir þeim lagfæringum sem þeir þyrftu að gera til að stíflan yrði í samræmi við skipulag. Engar slíkar lagfæringar hafa enn verið gerðar. Múlavirkjun ehf. hafnaði því aftur á móti að lækka stífluvegginn því þá væri fyrirtækinu ekki unnt að standa við nýgerða samninga um orkusölu.“

Hér má nálgast bréf Landverndar til Hitaveitu Suðurnesja.


Á myndinni má sjá að árfarvegur neðan stíflunnar er nánast þurr í fyrrihluta júlí mánaðar en rennsli ætti, skv. því sem til stóð, að vera 30-40% af eðlilegu rennsli þessa árstíma.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Scroll to Top