Áskorun um friðlýsingu á áhrifasvæði Hvalárvirkjunar, Drangajökulssvæðinu

Við skorum á umhverfis- og auðlindaráðherra og forstjóra Umhverfisstofnunar að hraða vinnu við friðlýsingu á áhrifasvæði Hvalárvirkjunar, Drangajökulssvæðinu þannig að hægt sé að leggja friðlýsinguna fyrir Alþingi á haustþingi.
Jafnframt biðlum við til hreppsnefndar Árneshrepps að taka til skoðunar friðlýsingu á óbyggðum víðernum á skipulagssvæði hreppsins í stað Hvalárvirkjunar.

Hvalárvirkjun er fyrirhuguð á óbyggðum víðernum á Ströndum en uppi eru hugmyndir um að virkja rennsli Hvalár, Rjúkanda og Eyvindafjarðarár á Ófeigsfjarðarheiði. Virkjanaframkvæmdir felast í 5 stíflum, 4 lónum, skurðum, göngum, stöðvarhúsi, veglagningu, efnistöku og flutningi á jarðvegi. Ef af verður er ljóst að um er að ræða óafturkræf spjöll á einstöku landssvæði. Svæðið er metið mjög verðmætt óraskað en umhverfisáhrif virkjunarinnar eru talin verulega neikvæð og samfélagsleg áhrif óveruleg. Ávinningur af friðlýsingu er ótvíræður til langs tíma.

Við skorum á ráðherra, Umhverfisstofnun og Árneshrepp í ljósi þess að:

  • Friðlýsingar eru jákvæður kostur fyrir sveitarfélög.
  • Álit Skipulagsstofnunar á Hvalárvirkjun er virkjuninni mjög óhagfellt.
  • Náttúrufræðistofnun Íslands hefur lagt til friðlýsingu á áhrifasvæði virkjunarinnar.
  • Ný skýrsla Environice sem unnin var fyrir samtökin Ófeigu sýnir að til langs tíma er farsælast fyrir hreppinn að hafna virkjun og styðja við friðlýsingarferli.
  • Tillaga umhverfisráðherra til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrár var felld niður af þingmálaskrá yfirstandandi þings (149. þing)

Friðlýsum áhrifasvæði Hvalárvirkjunar og verndum óbyggð víðerni Stranda. Friðlýsingar eru jákvæður kostur fyrir sveitarfélög.

 

 

Scroll to Top