Verklagslýsing fyrir nemendur til þess að þeir geri sér grein fyrir hvað felst í því að vera umhverfisvörður, gert í þeim tilgangi að nemendur átti sig á tilgangi þess að huga að þeim umhverfismálum sem umhverfisverðirnir gera. Verkefni fyrir 6-12 ára

Aldur:  9-11 ára

Tími: verkefnið nær yfir allt skólaárið

Markmið:

  • Að nemendur geri sér grein fyrir hvað felst í því að vera umhverfisvinur og að vera tilbúin til að axla þá ábyrgð.
  • Að nemendur átti sig á tilgangi þess að huga að þeim umhverfismálum sem umhverfisvinirnir gera.

Efni og áhöld: Plastað blað með lýsandi myndum fyrir hvert hlutverk. Nöfn nemenda eru plöstuð og fest undir hvert hlutverk (þarf að vera hægt að skipta nöfnum á milli hlutverka á auðveldan hátt).  Blaðið hangir uppi á vegg í kennslustofu eða á deild barnanna og er sýnilegt öllum. Plastað skráningarblað fyrir fjögur skipti (vikulegar skráningar í einn mánuð) og börnin fylla inn með töflutússi.

Framkvæmd:

Nemendur skipta með sér fjórum mismundandi hlutverkum yfir skólaárið. Ljósavörður sér um að fylgjast með hvort ljós séu slökkt í mannlausu rými eða þar sem dagsbirta nægir. Hann minnir aðra nemendur og kennara á sem gleyma að slökkva ljósið. 

Vatnsvörður fylgist með að vatn sé ekki látið renna að óþörfu og minnir aðra á að skrúfa fyrir. 

Skógarvörður sér um að fylgjast með gróðri á skólalóðinni og láta vita ef hann verður fyrir hnjaski eða ágangi.  Hann minnir jafnframt aðra nemendur á að ganga vel um náttúruna. 

Flokkunarstjóri sér um að rétt sé flokkað í tunnur og ef vill getur flokkunarstjóri haft það hlutverk að fara með ruslafötur og tæma á rétta staði t.d. í viðeigandi gáma. 

Umhverfisvinir gætu haft það hlutverk að fara einu sinni í viku í eftirlitsferð og merkja við hvort verið sé að fygja umhverfisstefnunni (samkvæmt hlutverkunum).

Einu sinni í mánuði er kennslustund eða fundur þar sem farið er yfir hlutverkin og rætt ef eitthvað hefur komið upp á.  Niðurstöður skráninga eru færðar í fundargerð og skipt er um hlutverk.  Ef hópurinn er stór þurfa nokkur börn að gegna sama hlutverki samtímis.