Nemendur læra um auðlindir og hvað það merki að þær séu endurnýjanlegar eða óendurnýjanlegar. Verkefni fyrir 16-25 ára.

Nemendur læra um auðlindir og hvað það merki að þær séu endurnýjanlegar eða óendurnýjanlegar.

Aldur: 16 – 25 ára

Tími: 2 kennslustundir

Markmið:

  • Að nemendur skilji hvað felist í hugtakinu auðlindir
  • Að nemendur átti sig á hvað eru endurnýjanlegar auðlindir og hvað eru óendurnýjanlegar auðlindir
  • Að nemendur átti sig á að auðlindir setja okkur takmörk

Aðferð:

Nemendur fá kynningu á hugtakinu auðlind og kynnist meginflokkun auðlinda.

Náttúruauðlind er náttúruleg gæði sem manneskjan nýtir sér – oft í hagnaðarskyni.

 

Til að fá betri yfirsýn yfir gildi náttúruauðlinda hefur þeim verið skipt í eftirfarandi þrjá meginflokka:

  1. Auðlindir sem notaðar eru til framleiðslu eða neyslu, svo sem hráefni, orkulindir, fiskar, dýr, skógar, beitilönd o.s.frv.
  2. Auðlindir sem má líta á sem þjónustu náttúrunnar við mennina, t.d. útivera, náttúruminjar og náttúrulífsmyndir í sjónvarpi;
  3. Auðlindir sem mæta grundvallarþörfum mannsins, svo sem súrefni og vatn.

Við upphaf síðustu aldar var almennt litið svo á að náttúruauðlindir mætti nýta nánast takmarkalaust manninum til hagsbóta, s.s. málmar, kol og olía, vatnsorka, skógur og beitilönd, villt dýr og fiskar.

Aukin þekking á auðlindum og eiginleikum þeirra hefur gert mönnum ljóst að það er hægt að ganga hættulega nærri óendurnýjanlegum auðlindum á skömmum tíma og einnig er hætta á eyðingu endurnýjanlegra auðlinda með ógætilegri nýtingu.

Auðlindir

 

Viðurkenning á þeirri staðreynd að auðlindir eru endanlegar eða takmarkaðar hefur breytt viðhorfi manna til þeirra og haft áhrif á stjórnun nýtingar þeirra.

Verkefnalýsing til nemenda:

Nemendur velja sér síðan eina auðlind í hverjum flokki út frá meðfylgjandi mynd. Athugið listarnir eru ekki tæmandi og geta nemendur fundið önnur dæmi um auðlindir.

Nemendur fara í rannsóknarvinnu um þær auðlindir sem þeir velja sér. Búa til skilgreiningarlista og taka dæmi um starfsemi/verk þar sem náttúruauðlindin er nýtt. Verkefnið má setja upp á fjölbreyttan hátt svo sem glærukynning, veggspjald, líkanagerð, einhverskonar skrifleg skil.

Útfærslur

Hægt er vinna verkefnið á fjölbreyttan hátt. Nemendur geta unnið í hóp, nemendur að velja einn flokk og taka dæmi um nokkur atriði. Búa til kappræður um hvers vegna eigi að velja eina auðlind til nýtingu fram yfir aðra o.s.frv.