Hálendisþjóðgarður til heilla

Skrokkalda er í hættu vegna virkjunarframkvæmda, fórnum ekki náttúrunni fyrir stóriðju, landvernd.is
Stjórn Landverndar styður heilshugar stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands. Það yrði mikið framfaraskref fyrir íslenska þjóð og verndun íslenskrar náttúru.

Stefnuyfirlýsingu stjórnar Landverndar vegna hálendisþjóðgarðs

30.12.2019

Stjórn Landverndar styður heilshugar stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands. Það yrði mikið framfaraskref fyrir íslenska þjóð og verndun íslenskrar náttúru. 

Stofnun þjóðgarðs væri mikið framfaraskref

Stjórn Landverndar telur að markmið þjóðgarðs eiga alltaf fyrst og fremst að vera verndun landslags, víðerna, náttúru- og menningarminja og endurheimt raskaðra vistkerfa. En einnig  nýting þessa verðmæta náttúruarfs með sjálfbærum hætti. „Sjálfbærni“ ber að hafa að leiðarljósi við hefðbundna nýtingu, eins og veiðar og sauðfjárbeit, innan þjóðarðs á miðhálendinu. 

Varfærni þarf að gæta við vegabætur og við gerð mannvirkja fyrir ferðmenn innan þjóðgarðs á hálendinu svo þær spilli ekki landslagsheildum og sannri hálendisupplifun.

Varhugavert er að heimila stórframkvæmdir í þjóðgarði

Stjórn Landverndar telur varhugavert að heimila stórframkvæmdir eins og orkuvinnslu innan þjóðgarðs á hálendi Íslands, enda yrði það ekki í samræmi við alþjóðleg viðmið (skilgreiningu IUCN) á þjóðgörðum og samþykkta ályktun Alþjóða náttúruverndarsamtakanna (IUCN) . 

Stjórn Landverndar vill að við skipan í stjórn hálendisþjóðgarðs beri að hafa fagþekkingu stjórnarmanna að leiðarljósi. Þá þarf að gæta jafnræðis meðal landsmanna við skipan í stjórn svo hálendisþjóðgarður standi undir nafni sem sameiginlegur garður þjóðarinnar. 

Varðandi mörk þjóðgarðsins telur stjórna Landverndar að til viðbótar við þjóðlendur eigi þjóðgarðurinn að ná til ríkisjarða sem ná inn á hálendið.

Stjórn Landverndar styður því stofnun hálendisþjóðgarðs sem er í samræmi við þær hugmyndir sem birtast í skýrslu starfshóps um stofnun hans (sjá hér), en mun beita sér fyrir því að framangreind sjónarmið nái fram að ganga nú þegar málið er komið til umfjöllunar á pólitískum vettvangi. 

Ert þú í Landvernd?

Taktu afstöðu með náttúrunni og gakktu í Landvernd