Kröflulína 4 stöðvuð til bráðabirgða

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Landvernd fagnar ákvörðun úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála um að yfirvofandi lagning 220kV háspennulínu í lofti um Leirhnjúkshraun verði stöðvuð.

Landvernd fagnar ákvörðun úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála um að yfirvofandi lagning 220kV háspennulínu í lofti um Leirhnjúkshraun verði stöðvuð. Framkvæmdir eru óheimilar á meðan nefndin tekur kæru Landverndar og Fjöreggs í Mývatnssveit á framkvæmdaleyfi línunnar til efnislegrar meðferðar. Í niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar felst mikilvæg viðurkenning á stöðu náttúruverndarsvæða gagnvart framkvæmdum, þ.m.t. svæða sem njóta sérstakrar verndar samkvæmt náttúruverndarlögum. Ekki var fallist á kröfu samtakanna um stöðvun framkvæmda við Þeistareykjalínu 1.

Forsaga málsins er sú að Landvernd og Fjöregg kærðu í maí s.l. framkvæmdaleyfi Skútustaðahrepps til lagningar 220kV loftlínu frá Kröflu að Þeistareykjum, Kröflulínu 4. Landsnet er framkvæmdaraðili. Í kærunni byggðu samtökin á því að Leirhnjúkshraun nýtur sérstakrar verndar sem eldhraun samkvæmt náttúruverndarlögum. Samtökin byggðu einnig á því að friðlýsa ber hraunið samkvæmt lögum um verndun Mývatns og Laxár, en friðlýsingu er enn ekki lokið. Þá taldi Umhverfisstofnun í umsögn um umhverfismat háspennulína frá Kröflu að Bakka árið 2010 að loftlína myndi hafa talsverð neikvæð og óafturkræf áhrif á Leirhnjúkshraun og veruleg neikvæð áhrif á landslagsheild svæðisins.

Fyrir meira en ári síðan, í mars 2015, fóru Landvernd og Fjöregg fram á að umhverfismat Kröflulínu 4 færi fram að nýju, að öllu leyti eða hluta, þar sem mun minni raforkuþörf væri á iðnaðarsvæðinu á Bakka við Húsavík eftir að áform um álver á Bakka voru slegin af. Forsendur eldra umhverfismats væru brostnar. Landsneti var í lófa lagið að láta slíkt mat fara fram, eftir að forsendur breyttust endanlega árið 2012 þegar Alcoa féll frá álversáformum sínum. Við hinar breyttu aðstæður á Bakka opnuðust möguleikar á minni og umhverfisvænni mannvirkjum, ekki síst jarðstrengjum sem ekki fari um hraun. Ekkert mat hefur enn verið lagt á umhverfisáhrif jarðstrengja og mögulegar lagnaleiðir þeirra. Að mati Landverndar styðja nýgengnir dómar Hæstaréttar í eignarnámsmálum á Suðurnesjum vegna lagningu Suðurnesjalínu 2 enn frekar kröfu samtakanna vegna Kröflulínu 4. Hæstiréttur ógilti með dómunum eignarnámsákvarðanir ráðherra þar sem Landsnet lét ekki við undirbúning framkvæmdanna fara fram sérstaka athugun á þeim möguleika að leggja jarðstreng vegna línunnar og kannaði meðal annars ekki hvar slíkur strengur gæti legið eða hver yrðu umhverfisáhrif hans.

Úrskurði nefndarinnar frá 30. júní 2016 má finna í viðhengi með þessari fréttatilkynningu, annarsvegar um framkvæmdaleyfi Skútustaðahrepps (Kröflulína 4) og hinsvegar framkvæmdaleyfi Norðurþings (Þeistareykjalína 1).

Bráðabirgðaúrskurður um Þeistareykjalínu

Bráðabirgðaúrskurður um Kröflulínu

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Scroll to Top