IMG_1537

Athugasemdir við tillögur að nýjum landgræðslu- og skógræktarlögum

Stjórn Landverndar hefur sent umhverfisráðuneytinu athugasemdir sínar vegna tillagna að nýjum lögum um landgræðslu og nýjum lögum um skógrækt.

Stjórn Landverndar hefur sent umhverfisráðuneytinu athugasemdir sínar vegna tillagna að nýjum lögum um landgræðslu og nýjum lögum um skógrækt. Umsögnina í heild sinni má finna í meðfylgjandi skjali.

Í umsögninni fagnar Landvernd endurskoðun þessara laga, enda núverandi lög um hálfrar aldar gömul. Landvernd beinir því hinsvegar til ráðuneytisins að kanna kosti þess að setja eina heildarlöggjöf um gróður- og jarðvegsvernd í stað sérlaga um hvorn þessara málaflokka. Undir slíkri löggjöf mætti síðan fjalla um einstaka þætti eins og vernd, friðun og endurheimt vistkerfa (hvort sem um er að ræða mólendi, votlendi, skóglendi o.s.frv.), nýtingu gróðurlenda, þ.m.t. skógarauðlindarinnar, gerð landsáætlana í gróður- og jarðvegsvernd, og skýra tengingu við skipulagsmál sveitarfélaga. Með þessu ætti að nást betri heildarsýn á gróður- og jarðvegsvernd í landinu.

Landvernd bendir jafnframt á að endurskoða þurfi tillögurnar með hliðsjón af varúðarreglu og greiðslureglu umhverfisréttar. Þá þarf að skýra ábyrgð og skyldur þeirra sem að landbótum vinna vegna mögulega neikvæðra og óafturkræfra umhverfisáhrifa sem hlotist geta af landgræðslu og skógrækt. Þar má nefna notkun ágengra framandi tegunda. Skýra þarf hlutverk stofnana í þessu.

Landvernd telur einnig að skerpa þurfi á tengslum nýrra laga við skipulagsáætlanir sveitarfélaga, en samtökin telja að bæði svæðisskipulag og aðalskipulag eigi að fjalla um landgræðslu og skógrækt á sínum svæðum. Þannig má skipuleggja betur hvaða landnæði er nýtt undir slíkt. Þetta á ekki síst við um nytjaskógrækt.

Að auki við þetta kemur Landvernd á framfæri ýmsum athugasemdum varðandi einstaka hluta í tillögum nefndanna.

Lesa umsögn Landverndar

Nýlegar umsagnir

Matskýrsla um efnistöku á Mýrdalssandi

Höfnum stórtækri námuvinnslu á Mýrdalssandi

Stjórn Landverndar telur að verkfræðistofan Efla, sem mat umhverfisáhrif efnistöku á Mýrdalssandi, hafi fallið í þá gryfju að leggja áherslu á að réttlæta framkvæmdina.

Lesa meira

Aðkoma almennings takmörkuð með frumvarpinu – Skipulagslög

Breytingarnar sem hér er lýst eru veigamiklar, takmarka möguleika almennings til þess að standa vörð um umhverfi sitt og eru unnar án aðkomu umhverfisverndarsamtaka.

Lesa meira

Fyrir fólkið eða stóriðjuna? – Blöndulína 3

Ljóst er að mikil náttúruverðmæti hvíla á þessari ákvörðun. Með aukinni flutningsgetu verður möguleiki á því að auka við stóriðjuna. Þegar línan hefur svo náð sinni hámarks flutningsgetu, mun skapast sami þrýstingur á að raflínurnar verði enn burðugri.

Lesa meira
Matskýrsla um efnistöku á Mýrdalssandi

Höfnum stórtækri námuvinnslu á Mýrdalssandi

Stjórn Landverndar telur að verkfræðistofan Efla, sem mat umhverfisáhrif efnistöku á Mýrdalssandi, hafi fallið í þá gryfju að leggja áherslu á að réttlæta framkvæmdina.

Lesa meira

Aðkoma almennings takmörkuð með frumvarpinu – Skipulagslög

Breytingarnar sem hér er lýst eru veigamiklar, takmarka möguleika almennings til þess að standa vörð um umhverfi sitt og eru unnar án aðkomu umhverfisverndarsamtaka.

Lesa meira

Fyrir fólkið eða stóriðjuna? – Blöndulína 3

Ljóst er að mikil náttúruverðmæti hvíla á þessari ákvörðun. Með aukinni flutningsgetu verður möguleiki á því að auka við stóriðjuna. Þegar línan hefur svo náð sinni hámarks flutningsgetu, mun skapast sami þrýstingur á að raflínurnar verði enn burðugri.

Lesa meira

Eflum almenningssamgöngur í stað þess að raska náttúrunni – Breikkun Suðurlandsvegar

Landvernd hefur hvatt til meiri áherslu á að styrkja almenningssamgöngur á milli höfuðborgarinnar og sveitarfélaganna fyrir austan fjall. Góðar og tíðar almenningssamgöngur geta komið í stað umfangsmikill og náttúruspillandi vegaframkvæmda.

Lesa meira

Svona hefur Landvernd áhrif

Landvernd hefur áhrif á stefnumótun og ákvarðanatöku í umhverfismálum með því að skrifa umsagnir, álykta um málefni tengd umhverfisvernd og náttúruvernd. Landvernd krefst þess að farið sé að lögum og hefur látið reyna á nokkur mál fyrir dómi.

Náttúruvernd er loftslagsvernd

Félagar í Landvernd láta sig náttúruna varða. Vertu með í Landvernd og hafðu áhrif. 

Scroll to Top