Athugasemdir við tillögur að nýjum landgræðslu- og skógræktarlögum

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Stjórn Landverndar hefur sent umhverfisráðuneytinu athugasemdir sínar vegna tillagna að nýjum lögum um landgræðslu og nýjum lögum um skógrækt.

Stjórn Landverndar hefur sent umhverfisráðuneytinu athugasemdir sínar vegna tillagna að nýjum lögum um landgræðslu og nýjum lögum um skógrækt. Umsögnina í heild sinni má finna í meðfylgjandi skjali.

Í umsögninni fagnar Landvernd endurskoðun þessara laga, enda núverandi lög um hálfrar aldar gömul. Landvernd beinir því hinsvegar til ráðuneytisins að kanna kosti þess að setja eina heildarlöggjöf um gróður- og jarðvegsvernd í stað sérlaga um hvorn þessara málaflokka. Undir slíkri löggjöf mætti síðan fjalla um einstaka þætti eins og vernd, friðun og endurheimt vistkerfa (hvort sem um er að ræða mólendi, votlendi, skóglendi o.s.frv.), nýtingu gróðurlenda, þ.m.t. skógarauðlindarinnar, gerð landsáætlana í gróður- og jarðvegsvernd, og skýra tengingu við skipulagsmál sveitarfélaga. Með þessu ætti að nást betri heildarsýn á gróður- og jarðvegsvernd í landinu.

Landvernd bendir jafnframt á að endurskoða þurfi tillögurnar með hliðsjón af varúðarreglu og greiðslureglu umhverfisréttar. Þá þarf að skýra ábyrgð og skyldur þeirra sem að landbótum vinna vegna mögulega neikvæðra og óafturkræfra umhverfisáhrifa sem hlotist geta af landgræðslu og skógrækt. Þar má nefna notkun ágengra framandi tegunda. Skýra þarf hlutverk stofnana í þessu.

Landvernd telur einnig að skerpa þurfi á tengslum nýrra laga við skipulagsáætlanir sveitarfélaga, en samtökin telja að bæði svæðisskipulag og aðalskipulag eigi að fjalla um landgræðslu og skógrækt á sínum svæðum. Þannig má skipuleggja betur hvaða landnæði er nýtt undir slíkt. Þetta á ekki síst við um nytjaskógrækt.

Að auki við þetta kemur Landvernd á framfæri ýmsum athugasemdum varðandi einstaka hluta í tillögum nefndanna.

Lesa umsögn Landverndar

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Scroll to Top