Verndum hálendið fyrir stóriðjulínum og virkjunum, náttúru Íslands er einstök á heimsmælikvarða, landvernd.is

Mótmælir Norðlingaölduveitu og háspennulínu í aðalskipulagi

Landvernd hefur sent Ásahreppi athugasemdir við lýsingu á aðalskipulagsbreytingu á Holtamannaafrétti. Samtökin gera alvarlegar athugasemdir við fyrirhugaðar breytingar.

Landvernd hefur sent Ásahreppi athugasemdir við lýsingu á aðalskipulagsbreytingu á
Holtamannaafrétti. Samtökin gera alvarlegar athugasemdir við
fyrirhugaðar breytingar. Hér á eftir fer samantekt helstu atriða og í
viðhengi er að finna umsögnina í heild sinni.

1.
Landvernd telur að Ásahreppur fari á sveig við lög nr. 48/2011 með því
að halda Norðlingaölduveitu inni á aðalskipulagi sem uppistöðulóni, en
hún tilheyrir verndarflokki í verndar- og orkunýtingaráætlun Alþingis.
Samkvæmt lögunum er ekki gert ráð fyrir því að virkjanir séu settar inn á
skipulagsáætlanir nema það samræmist flokkun áætlunarinnar. Þá ber
sveitarstjórnum að gera ráð fyrir friðun þeirra svæða sem eru í
verndarflokki áætlunarinnar. Í þessu tilfelli þýðir það að Ásahreppi ber
að gera ráð fyrir friðun svæðisins inni á skipulagi. Norðlingaölduveita
myndi spilla víðernum á hálendinu vestan Þjórsár og rennsli í fossum
árinnar, s.s. Dynk og Gljúfraleitafossi, myndi stórminnka.

2.
Landvernd mótmælir því að Ásahreppur hyggist setja legu 220kV
háspennulínu yfir Sprengisand inn á aðalskipulag, en slík framkvæmd
myndi hafa mikil sjónræn áhrif í för með sér. Samtökin benda á að
Landsnet hafi ekki gert skýra grein fyrir þörfinni á svo stórri línu,
auk þess sem kerfisáætlun Landsnets sem vitnað er til í lýsingu
Ásahrepps hefur ekki farið í gegnum mat á umhverfisáhrifum áætlana.
Landvernd hefur áður líst því yfir að samtökin leggjast gegn lagningu
háspennulína yfir hálendið.

3.
Landvernd telur ekki tímabært að setja virkjanahugmyndir í biðflokki
verndar- og orkunýtingaráætlunar inn á skipulag fyrr en Alþingi hefur
sett fram nýja áætlun sem flokki þessar hugmyndir í verndar- eða
orkunýtingarflokk. Þetta á við um Skrokkölduvirkjun og virkjanir í og
við Hágöngulón, í jaðri Vatnajökulsþjóðgarðs.

4.
Landvernd gagnrýnir einnig að uppbyggðir heilsársvegir á Sprengisandi
skuli settir á aðalskipulag, en slíkar framkvæmdir myndu hafa mikil
sjónræn áhrif.

5. Landvernd gerir athugasemdir við að ekki sé gert ráð fyrir að meta áhrif aðalskipulagsbreytinganna á víðerni og ferðaþjónustu.

Lesa umsögn Landverndar

Nýlegar umsagnir

Klausturselsvirkjun

Stjórn Landverndar hefur sent Skipulagsstofnun umsögn þar sem fjöldi athugasemda er gerður við matsáætlun um risavaxið vindorkuver í landi Klaustursels á Fljótsdalsheiði.
Landvernd leggst alfarið gegn þessum áformum sem myndu valda óafturkræfum spjöllum á viðkvæmum heiðalöndum.

Lesa meira

Höfnum lögum sem virða lítils rétt almennings og náttúru Íslands

Landvernd skorar á Alþingi að fella úr gildi lög sem heimila veitingu bráðabirgðaleyfa til vissrar starfsemi þó að gilt umhverfismat hafi ekki farið fram.
Landvernd skorar einnig á Alþingi að hafna nýju frumvarpi sem kveður á um að öll starfsemi og framkvæmdir geti fengið bráðabirgðaleyfi án umhverfismats. Með þessu nýja frumvarpi er verulega dregið úr mikilvægi þess að umhverfisáhrif verði metin af alvöru, heldur draga lögin taum framkvæmdaaðila, t.d. í fiskeldi.

Lesa meira

Lögum breytt í þágu náttúrunnar

Með nýju frumvarpi til laga um úrskurðar- og auðlindanefnd yrði almenningi og umhverfissamtökum loks tryggður sami réttur og framkvæmdaaðilum til að beita sér í málefnum náttúrunnar.

Lesa meira

Klausturselsvirkjun

Stjórn Landverndar hefur sent Skipulagsstofnun umsögn þar sem fjöldi athugasemda er gerður við matsáætlun um risavaxið vindorkuver í landi Klaustursels á Fljótsdalsheiði.
Landvernd leggst alfarið gegn þessum áformum sem myndu valda óafturkræfum spjöllum á viðkvæmum heiðalöndum.

Lesa meira

Höfnum lögum sem virða lítils rétt almennings og náttúru Íslands

Landvernd skorar á Alþingi að fella úr gildi lög sem heimila veitingu bráðabirgðaleyfa til vissrar starfsemi þó að gilt umhverfismat hafi ekki farið fram.
Landvernd skorar einnig á Alþingi að hafna nýju frumvarpi sem kveður á um að öll starfsemi og framkvæmdir geti fengið bráðabirgðaleyfi án umhverfismats. Með þessu nýja frumvarpi er verulega dregið úr mikilvægi þess að umhverfisáhrif verði metin af alvöru, heldur draga lögin taum framkvæmdaaðila, t.d. í fiskeldi.

Lesa meira

Lögum breytt í þágu náttúrunnar

Með nýju frumvarpi til laga um úrskurðar- og auðlindanefnd yrði almenningi og umhverfissamtökum loks tryggður sami réttur og framkvæmdaaðilum til að beita sér í málefnum náttúrunnar.

Lesa meira

Grænbók um líffræðilega fjölbreytni íslenskra vistkerfa

Stjórn Landverndar saknar umfjöllunar um slæmt ástand landsins og fjölda vistkerfa í hnignun eða sem eru hrunin í nýrri Grænbók um líffræðilega fjölbreytni íslenskra vistkerfa. Ennfremur vantar aðgerðir til að stöðva ósjálfbæra landnýtingu.

Lesa meira

Svona hefur Landvernd áhrif

Landvernd hefur áhrif á stefnumótun og ákvarðanatöku í umhverfismálum með því að skrifa umsagnir, álykta um málefni tengd umhverfisvernd og náttúruvernd. Landvernd krefst þess að farið sé að lögum og hefur látið reyna á nokkur mál fyrir dómi.

Náttúruvernd er loftslagsvernd

Félagar í Landvernd láta sig náttúruna varða. Vertu með í Landvernd og hafðu áhrif. 

Scroll to Top