Grænfáninn sem áfangi fyrir framhaldsskólanemendur

Umhverfisnefnd metur stöðu umhverfismála, setur sér markmið og tekur til aðgerða í skólanum, landvernd.is
Framhaldsskólar geta boðið upp á áfanga í umhverfisstjórnun þar sem nemendur fara með umsjón grænfánastarfsins í skólanum.

Umhverfisstjórnun í framhaldsskólum – einingabær áfangi

Á framhaldsskólastigi er mælst til þess að nemendur sjá sem mest um framkvæmd Skóla á grænni grein innan skólans. Til að auðvelda framhaldsskólum framkvæmdina hefur verið þróaður sérstakur áfangi í kringum verkefnið. Öllum framhaldsskólum er frjálst að bjóða uppá áfangann og aðlaga að sínum skóla. Gögn sem tengjast áfanganum má finna hér á síðunni.

Í áfanganum læra nemendur að nýta sér verkferla umhverfisstjórnunarkerfis sem verkefnið Skólar á grænni grein byggir á. Nemendur ganga þannig í gegnum sjö skref í átt að grænfána en þau eru eftirfarandi:

  1. að stofna umhverfisnefnd
  2. að meta stöðu umhverfismála 
  3. að útbúa aðgerðaráætlun í umhverfismálum
  4. að sinna eftirliti og endurmati
  5. að búa til námsefni og tengja við aðalnámskrá og Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna (að hluta til í höndum kennara)
  6. að upplýsa og fá aðra með
  7. að semja umhverfissáttmála/ umhverfisstefnu.

Nemendur velja sér jafnframt þema til að vinna með af þeim þemum sem í boði eru innan verkefnisins.

Kennari hefur utanumhald með áfanganum og kemur að honum sem leiðbeinandi og aðstoðarmaður en nemendur sjá fyrst og fremst um alla framkvæmd. Við áfangann er hugtakið geta til aðgerða haft að leiðarljósi. Í getu til aðgerða er lýðræðislegum vinnubrögðum beitt í námi svo nemendur geti haft áhrif á hvernig, hvenær, hvar og hvað þeir læra. Einnig felst í því að virkja nemendur til aðgerða innan skólans eða síns nærsamfélags. Í áfanganum geta nemendur því beitt áhrifum sínum á aðgerðamiðaðan hátt í átt að aukinni sjálfbærni innan skólans og jafnvel nærsamfélags. Nemendur fá jafnframt dýpri innsýn inn í fjölmörg málefni sem tengjast sjálfbærni og umhverfismálum.

Vissir þættir geta verið þess eðlis að nemendur geta ekki séð alfarið um framkvæmd þeirra eða tekið ákvörðun um þá. Þess vegna er mikilvægt að umhverfisnefnd starfsmanna sé einnig starfandi við skólann sem tekur fyrir slík mál.

Scroll to Top