Lýst eftir höfnum – umsóknir fyrir 1. mars

Landvernd fór með umsjón Bláfánans á árunum 2002-2018, landvernd.is
Lýst eftir höfnum í bláfánaverkefnið.

Bréf til hafnarstjórna:

Með þessu bréfi viljum við vekja athygli ykkar á Bláfánanum. Við hvetjum ykkur til að hugleiða hvort þátttaka í Bláfánanum geti ekki veitt ykkur gagnlega leiðsögn um hvernig betur megi vernda umhverfið, bæta öryggismál og aðstöðu og auka fræðslu um umhverfið.

Hvað er Bláfáninn?
Bláfáninn er alþjóðlegt merki sem hefur þann tilgang að stuðla að verndun umhverfis smábátahafna og baðstranda. Smábátahöfnum er veittur Bláfáninn hafi þær lagt sig fram um að vernda umhverfið, bæta öryggismál og aðstöðu í höfninni og veita fræðslu um náttúruna og umhverfisvernd. Þessi viðleitni á að treysta verndun umhverfis hafnarinnar og alla þá þjónustu sem höfnin býður upp á og vera öllum þeim sem nota eða heimsækja höfnina til hagsbóta.

Á árinu 2003 fengu hafnirnar í Stykkishólmi og í Borgarfirði Eystra Bláfánann fyrstar hafna á Íslandi. Í heiminum fengu tæplega 3.000 staðir, strandir og smábátahafnir, heimild til að draga Bláfánann að húni á árinu 2003.

Um 30 lönd eiga aðild að Bláfánanum. Samtökin Landvernd annast Bláfánann á Íslandi og skipuleggur innleiðingu hans í samstarfi við Fiskifélag Íslands, Félag umhverfis- og heilbrigðisfulltrúa, Hafnasambandið, Umhverfisstofnun, Samtök ferðaþjónustunnar og Slysavarnarfélagið Landsbjörg. Verkefnið nýtur bæði stuðnings samgönguráðuneytis og umhverfisráðuneytis.

Skilyrði fyrir Bláfána smábátahöfn
Smábátahafnir geta fengið Bláfánann uppfylli þær tilgreind skilyrði. Meðal þess sem litið er til er:
· að markvisst sé unnið að því að bæta umhverfi hafnarinnar.
· að höfnin hafi á sér yfirbragð snyrtimennsku og hreinleika.
· að höfnin hafi tiltækan björgunarbúnað.
· að boðið sé upp á þrifaleg salerni og þvottaaðstöðu.
· að til staðar sé móttaka fyrir flokkaðan úrgang.
· að höfnin sé vel lýst og rafmagnstenging fyrir báta sé fyrir hendi.
· að höfnin hafi búnað til að taka á móti hættulegum úrgangi.
· að veittar séu upplýsingar um hvernig beri að vernda viðkvæm svæði sem kunna að vera í nágrenninu.

Þessi atriði og fleiri kröfur eiga að stuðla að því að það sé í senn bæði ánægjulegt og öruggt að fara um og dvelja í höfninni.

Umsókn eigi síðar en 1. mars
Hafnarstjórnir sem sækjast eftir Bláfánanum á árinu 2004 þurfa að leggja inn umsókn eigi síðar en 1. mars 2004. Umsóknarneyðublaðið er að finna á heimasíðu verkefnisins https://www.landvernd.is/blafaninn. Einnig má hafa samband við skrifstofu Landvernd og fá umsóknareyðublað sent í pósti eða tölvupósti. Umsóknargjaldið er 5.000 kr. (fyrir innsenda umsókn). Verði samþykkt að veita Bláfánann þá bætist við 25.000 kr. þátttökugjald. Landvernd og stýrihópur Bláfánans munu eftir atvikum geta veitt aðstoð við gerð umsóknar.

Þess má geta að smábátahafnir sem ekki treysta sér til að uppfylla öll skilyrði á árinu 2004 en geta sýnt fram á að skilyrðin eru uppfyllt að verulegu leyti og lýsa því yfir að áformað sé að gera frekari úrbætur, fá s.k. Bláfánaskírteini til vitnis um ágæta stöðu og áform. Líta má á Bláfánaskírteinið sem undanfara Bláfánans. Það getur því verið eftirsóknarvert að senda inn umsókn jafnvel þó eitthvað vanti upp á að hægt sé að uppfylla allar kröfur.

Kynningarfundur 13. febrúar
Föstudag 13. febrúar kl. 14.00 er boðið upp á kynningarfund um Bláfánann í Reykjavík. Á fundinum verður farið nánar ofan í skilyrðin og umsóknareyðublaðið. Þeir sem hafa áhuga á að taka þátt í þessum fundi eru vinsamlegast beðnir um að tilkynna þátttöku eigi síðar en föstudag 6. febrúar.

Við hvetjum ykkur til að taka þátt í þessu verkefni þar sem það mun án efa leiða til fjölmargra úrbóta, bæta umhverfið og þekkingu um umhverfið, stuðla að verndun hafs og stranda og bæta þjónustu við þá sem nota höfnina.

Með góðri kveðju,
F.h Bláfánans á Íslandi;Landvernd, Fiskifélag Íslands, Félag umhverfis- og heilbrigðisfulltrúa, Hafnasambandið, Umhverfisstofnun, Samtök ferðaþjónustunnar og Slysavarnarfélagið Landsbjörg.

Tryggvi Felixson, framkvæmdastjóri Landverndar

Ert þú í Landvernd?

Taktu afstöðu með náttúrunni og gakktu í Landvernd