Til væntanlegrar ríkisstjórnar: Standið við Parísarsamkomulagið

Loftmengun, reykur rís úr stóriðjustropmum. Landvernd.
Landvernd, Náttúruverndarsamtök Íslands og Ungir Umhverfissinnar krefjast þess að ný ríkisstjórn verði mynduð með loftslagsmálin í kjarna samstarfsins.

Landvernd, Náttúruverndarsamtök Íslands og Ungir umhverfissinnar krefjast þess að ný ríkisstjórn verði mynduð með loftslagsmálin í kjarna samstarfsins.

Ekkert bendir til að Ísland muni standa við Parísarsamkomulagið

Ekkert bendir til að Ísland muni standa við skuldbindingar sínar gagnvart Parísarsamningnum.

Kveðið er á um í samningi Íslands við Evrópusambandið að Ísland dragi úr losun ár hvert um a.m.k. 1/10 hluta af 29% í samdrætti á tímabilinu 2021–2030 í þeim geirum sem íslensk stjórnvöld bera beina ábyrgð á. Samdráttur aðildarríkja Evrópusambandsins, Íslands og Noregs skal vera línulegur í þessum geirum.
Núverandi aðgerðir duga skammt

Ísland mun ekki ná að standa við þessa skuldbindingu í ár eða næstu árin m.v. núverandi aðgerðir.

Stöðuskýrsla aðgerðaáætlunar ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum og nýútkomin eldsneytisspá Orkustofnunar sýna að líklegur samdráttur sem gæti náðst fram til 2030 miðað við árið 2005 er nær 23% en 29% sem Ísland er þjóðréttarlega skuldbundið til að ná samkvæmt samningi við Evrópusambandið.[1]

Enn síður óljós markmið sem ekki fara að reglum Evrópusambandsins.[2] Skv. Eldsneytisspánni verður samdráttur í vegasamgöngum og frá fiskiskipum mun minni en aðgerðaáætlunin gerir ráð fyrir og skv. stöðuskýrslunni eru aðgerðir á sviði úrgangsmála og vegna losunar frá jarðvarmavirkjunum mjög skammt á veg komnar.

Samanlagt yrði að óbreyttu samdráttur í losun fram til 2030 ekki nema rúm 700 þúsund tonn koltvísýringsígilda en ekki tæp 1200 þúsund tonn.

Ný ríkisstjórn þarf að setja loftslagsmálin í kjarna samstarfsins

Landvernd, Náttúruverndarsamtök Íslands og Ungir umhverfissinnar krefjast þess að ný ríkisstjórn verði mynduð með loftslagsmálin í kjarna samstarfsins með skýrum tímasettum og mælanlegum markmiðum og áformum um aðgerðir í stjórnarsáttmála og komi sér strax að verki og takist á við loftslagsvána af fullri alvöru. Síðustu fjögur ár hefur loftslagsstefna stjórnvalda verið ófullnægjandi og einkennst af hálfkáki.

[1] Stjórnvöld hafa nefnt tölur umfram 29%, t.d. 35% og jafnvel 40-46% ef ákveðnar aðgerðir ganga eftir.

[2] Um heimatilbúin markmið umfram 29% gilda ekki reglur Evrópusambandsins. Til dæmis það sem kemur fram í 1. mgr. Að ofan um að samdráttur skuli vera línulegur, nokkurn vegin jafn ár frá ári.

Meira um loftslagsmál

Ert þú í Landvernd?

Taktu afstöðu með náttúrunni og gakktu í Landvernd