Aðalfundur ályktar um friðlýsingar

Aðalfundur Landverndar, haldinn 30. apríl sl. sendi frá sér ályktanir um fjögur málefni: Drög að niðurstöðum rammaáætlunar um vernd og orkunýtingu landsvæða, áskorun á stjórnvöld að standa við lögbundnar friðlýsingar, að stuðningur við sauðfjárrækt verði skilyrtur við sjálfbæra nýtingu beitilanda og að Landslagssamningur Evrópu verði fullgiltur.

Aðalfundur Landverndar, haldinn 30. apríl sl. sendi frá sér ályktanir um fjögur málefni: Drög að niðurstöðum rammaáætlunar um vernd og orkunýtingu landsvæða, áskorun á stjórnvöld að standa við lögbundnar friðlýsingar, að stuðningur við sauðfjárrækt verði skilyrtur við sjálfbæra nýtingu beitilanda og að Landslagssamningur Evrópu verði fullgiltur.

Þátttaka í viljayfirlýsingu um stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands, sem 20 náttúruverndar- og útivistarsamtök, ásamt Samtökum ferðaþjónustunnar, skrifuðu undir í mars sl. var hápunktur í starfi samtakanna að náttúruvernd. Fræðsluverkefni um náttúruvernd á háhitasvæðum lauk á starfsárinu, en Grænfánaverkefni Landverndar í skólum landsins, Bláfáninn í smábátahöfnum og á baðströndum, loftslagsmál með sveitarfélögum, vitundarvakning um matarsóun, verkefni um landgræðslu með grunnskólum o.fl. voru efld á árinu.

Vaxandi hluti af starfsemi Landverndar er þátttaka í opinberri stefnumótun og ákvarðanatöku um málefni er snerta skipulag, umhverfi og náttúru. Fulltrúar Landverndar sátu í nokkrum opinberum nefndum á starfsárinu og ítarlegar umsagnir um lagafrumvörp, þingsályktunar- og skipulagstillögur voru sendar stjórnvöldum, auk þess sem nokkrum ákvörðunum stjórnvalda var skotið til úrskurðanefnda.

Snorri Baldursson, formaður Landverndar kynnti skýrslu stjórnar og ítrekaði mikilvægi þess að standa vörð um hálendi Íslands og að framkvæmdir þar lytu ströngustu umhverfiskröfum: „Við erum vissulega fámenn þjóð í stóru landi en Íslendingar eru líka framkvæmdaglaðir og duglegir með afbrigðum og ef við gætum okkar ekki munum við dag einn vakna í landi þar sem óbyggðirnar eru orðnar að byggð og berangrið á láglendi horfið undir skóg.„

Félagsmönnum Landverndar fjölgaði um tæp 25% á síðasta starfsári og eru nú um 4700 talsins. Aðalfundur Landverndar var haldinn laugardaginn 30. apríl. Nánar má lesa um starfssemi Landverndar 2015-2016 í ársskýrslu samtakanna í viðhengi.

Ágrip af ályktunum aðalfundar fara hér á eftir, en ályktanirnar í heild sinni má finna í viðhengi.

Lagaskylda til friðlýsinga verði virt 
Lesa áskorun í heild

Aðalfundur Landverndar skoraði á umhverfis- og auðlindaráðherra að ljúka nú þegar friðlýsingum svæða í verndarflokki verndar- og orkunýtingaráætlunar (rammaáætlunar) og svæða sem vernda ber samkvæmt lögum um verndun Mývatns og Laxár. Ekkert svæða í verndarflokki rammaáætlunar hefur enn verið friðlýst rúmum þremur árum eftir samþykkt áætlunarinnar á Alþingi og aðeins örfá svæði við Mývatn, átta árum eftir að frestur rann út samkvæmt lögunum. Í ályktun aðalfundar kemur fram að óásættanlegt sé að framkvæmdarvaldið virði ekki skuldbindingar um friðlýsingar sem Alþingi hefur samþykkt með lögum.

Verndun stórra vatnasviða á miðhálendinu 
Lesa áskorun í heild

Aðalfundur Landverndar fagnaði þeirri niðurstöðu verkefnisstjórnar rammaáætlunar að setja stór vatnasvið á miðhálendi Íslands í verndarflokk áætlunarinnar, en að jafnframt væri mikilvægt að allar virkjanahugmyndir innan miðhálendisins verði lagðar til hliðar, þ.m.t. Skrokkölduvirkjun. Þá harmaði aðalfundar að drög að niðurstöðu verkefnisstjórnar rammaáætlunar gerðu ráð fyrir að enn væri gengið á náttúruperlur á Reykjanesskaga og neðrihluti Þjórsár lenti í orkunýtingarflokki, þrátt fyrir að enn skorti á rannsóknir á lífríki og áhrifum virkjana á samfélagið.

Sjálfbær beit og fullgilding evrópska landslagssamningsins 

Landslagssamningur
lesa áskorun

Sjálfbær beit
lesa áskorun

Aðalfundur Landverndar skoraði á Alþingi og ríkisstjórn að tryggja að ríkisstuðningur við sauðfjárrækt verði skilyrtur við sjálfbæra nýtingu gróðurs og jarðvegs, t.d. með skilvirkri gæðastýringu í sauðfjárrækt. Fundurinn kallaði eftir sátt um friðun verst förnu afréttanna og aukin framlög til landbótaverkefna, einkum til að endurheimta illa farin beitilönd og framræst votlendi.

Ný stjórn Landverndar

Ellý Katrín Guðmundsdóttir, lögfræðingur, Lovísa Ábjörnsdóttir, jarðfræðingur, Pétur Halldórsson, líffræðingur og Þuríður Helga Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri voru kjörin ný í stjórn Landverndar. Margrét Auðunsdóttir, framhaldsskólakennari var endurkjörin. Fyrir sitja í stjórn Landverndar, þau Snorri Baldursson, líffræðingur og formaður samtakanna, Anna G. Sverrisdóttir, ferðamálaráðgjafi, Guðmundur Björnsson, ferðamálafræðingur og leiðsögumaður, Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor og Páll Ásgeir Ásgeirsson, rithöfundur og leiðsögumaður.

Ársskýrsla Landverndar 2015-2016

Ert þú í Landvernd?

Taktu afstöðu með náttúrunni og gakktu í Landvernd