Borgarnes-scaled

Aðalskipulag Borgarbyggðar – skipulag og matslýsing

Borgarbyggð hvött til að virða sérstöðu, umhverfi og náttúru sveitarfélagsins

 

Mikið er lagt upp úr því að vinna með sérstöðu Borgarbyggðar – æskilegt væri ef sýnt væri meira á spilin hver er t.d. raunverulegur vilji og sveitarstjórnar til að vinna að framgangi ákveðinna málaflokka, hver er t.d. hin raunverulega sérstaða og megináherslur sveitarstjórnar þegar kemur m.a. að stærstu álitamálum. Spyrja má meðal annars hvort að í lýsing um að lagt verði mat á kortlagningu vegna vindorkuvera í sveitarfélaginu þýði með öðrum orðum að sveitarfélagið hafi nú þegar þá stefnu að láta vinna slíka kortlagningu og þá ef slík vinna verði gerð að þá sé það stefna sveitarfélagsins að nýta sér þá stöðu með það fyrir augum að réttlæta uppbyggingu vindorkuvera í sveitarfélaginu á síðari stigum.

Í kafla um náttúruvernd kemur fram að gerð verði grein fyrir friðlýstum svæðum í aðalskipulagi og þau sýnd á skipulagsuppdrætti en að horft verði til um endurskoðun á friðlýsingarskilmálum. Landvernd hvetur Borgarbyggð í þeim efnum að friðlýsa ný svæði sem til þess eru fallin og stækka þau sem þegar eru til staðar með framtíðarhag komandi kynslóða að leiðarljósi. Sveitarfélagið er víðfeðmt og mörg svæði til staðar sem sveitarfélagið er hvatt til að rýna með tilliti til friðlýsinga. Í matslýsingu gætir ónákvæmni um hvert sveitarfélagið vill stefna í þessum málaflokki og úr því þarf að bæta. Þá er ástæða til að horfa til þeirra svæða sem þegar eru skilgreind á náttúruminjaskrá sem grunn að frekari friðlýsingum svæða. Slíkar ábyrgar ákvarðanir styðja við loftslagsmál og náttúrulega fjölbreytni vistkerfa í sveitarfélaginu. Hjálagt er náttúruminjaskrá fyrir sveitarfélagið til hliðsjónar frekari vernd og eða friðlýsingum4.

Uppbygging og umgjörð lagareldis

Stjórn Landverndar fagnar því að í fyrsta sinn komi fram stefna um lagareldi, til að tryggja umhverfi, vistkerfi og náttúru og stuðla að sjálfbærri nýtingu. ...
Lesa meira

Samgönguáætlun

Landvernd styður bættar almenningssamgöngur og fjölbreyttan ferðamáta, sem fjallað er um í nýrri samgönguáætlun fyrir árin 2024 – 2040. Bent er á að byggja þarf ...
Lesa meira

Hvalveiðar

Landvernd sendi atvinnuveganefnd Alþingis umsögn um frumvarp til laga sem fjallar um bann við hvalveiðum.
Lesa meira

Uppbygging og umgjörð lagareldis

Stjórn Landverndar fagnar því að í fyrsta sinn komi fram stefna um lagareldi, til að tryggja umhverfi, vistkerfi og náttúru og stuðla að sjálfbærri nýtingu. ...
Lesa meira

Samgönguáætlun

Landvernd styður bættar almenningssamgöngur og fjölbreyttan ferðamáta, sem fjallað er um í nýrri samgönguáætlun fyrir árin 2024 – 2040. Bent er á að byggja þarf ...
Lesa meira

Hvalveiðar

Landvernd sendi atvinnuveganefnd Alþingis umsögn um frumvarp til laga sem fjallar um bann við hvalveiðum.
Lesa meira

Frumvarp um Náttúru- og minjastofnun byggir ekki ekki á náttúruverndarlögum

Fyrirhugað er að sameina Vatnajökulsþjóðgarð, Þjóðgarðinn á Þingvöllum, náttúruverndarsvið Umhverfisstofnunar og Minjastofnunar í eina stofnun. Landvernd sendi umsögn um þessi áform þar sem varað er ...
Lesa meira

Svona hefur Landvernd áhrif

Landvernd hefur áhrif á stefnumótun og ákvarðanatöku í umhverfismálum með því að skrifa umsagnir, álykta um málefni tengd umhverfisvernd og náttúruvernd. Landvernd krefst þess að farið sé að lögum og hefur látið reyna á nokkur mál fyrir dómi.

Náttúruvernd er loftslagsvernd

Félagar í Landvernd láta sig náttúruna varða. Vertu með í Landvernd og hafðu áhrif.