Fiskeldi í sjó hefur hingað til verið verulega ábótavant og skaðinn fyrir íslenska náttúru mikill.

Reglugerð um fiskeldi – í ljósi reynslunnar þarf að stórherða kröfur

Landvernd styður hverja þá breytingu sem setur sjókvíaeldi stífari ramma og skorður sem minnka hættu á stórslysum fyrir íslenska náttúru og vistkerfi. Landvernd sendi Matvælaráðuneytinu umsögn um fyrirhugaðar breytingar á reglugerð um fiskeldi.

Að gefnu tilefni, vegna nýlegrar niðurstöðu Ríkisendurskoðunar um eftirlit MAST, vill Landvernd árétta að til þess að eftirlit virki, þarf að ríkja traust um það. Eftirlitsstofnanir verða að vera vel fjármagnaðar og hafnar yfir vafa um hagsmunatengsl. Þær þurfa líka að geta brugðist hratt við og fylgt málum markvisst eftir.

Landvernd telur að í reglugerð þurfi að koma skýrt fram að rekstrarleyfishafi beri allan kostnað af eftirliti, uppsetningu búnaðar, talningu og skýrslugerð.

Sömuleiðis er mikilvægt að Matvælastofnun geti beitt sektum ef rekstrarleyfishafar uppfylla ekki skyldur sínar. 

Nánari reglur um neðansjávareftirlit, lúsatalningu og skýrslugerð rekstrarleyfishafa eru einnig nauðsynlegt framfaraskref að mati Landverndar.

Lúsatalning úr öllum kvíum þarf að vera fortakslaus regla og Landvernd treystir á að fyrirkomulag talningar eins og það er kynnt í drögum að reglugerð dugi
til að halda laxalús í algjöru lágmarki, en lúsafaraldur í sjókvíaeldi má aldrei viðgangast.

3. áfangi rammaáætlunar

Rammaáætlun fjallar um orkunýtingu og verndun landsvæða. Hún skal byggja á vísindalegri þekkingu um hvert svæði og taka tillit til vistkerfa, lífríkis, landslagsheilda, jarðfræði, umhverfisáhrifa ...
Lesa meira
Stakihnjúkur og Tungnaá sem rennur frá vesturhluta Vatnajökuls, Hálendi Íslands - Þjóðgarður landvernd.is

Óbyggðanefnd – breytingar á lögum

Mikilvægt er að traust ríki um leyfisveitingar og aðrar stjórnsýslulegar ákvarðanir á þjóðlendum. Almenningur verður að geta treyst því að þeir sem fara með slíkar ...
Lesa meira

Stuðningur við friðlýst svæði í Vatnsfirði

Mikill skaði myndi hljótast af virkjun á friðlýstu svæði í Vatnsfirði. Gott væri ef Orkubú Vestfjarða sem er að fullu í eigu ríkisins léti af ...
Lesa meira

3. áfangi rammaáætlunar

Rammaáætlun fjallar um orkunýtingu og verndun landsvæða. Hún skal byggja á vísindalegri þekkingu um hvert svæði og taka tillit til vistkerfa, lífríkis, landslagsheilda, jarðfræði, umhverfisáhrifa ...
Lesa meira
Stakihnjúkur og Tungnaá sem rennur frá vesturhluta Vatnajökuls, Hálendi Íslands - Þjóðgarður landvernd.is

Óbyggðanefnd – breytingar á lögum

Mikilvægt er að traust ríki um leyfisveitingar og aðrar stjórnsýslulegar ákvarðanir á þjóðlendum. Almenningur verður að geta treyst því að þeir sem fara með slíkar ...
Lesa meira

Stuðningur við friðlýst svæði í Vatnsfirði

Mikill skaði myndi hljótast af virkjun á friðlýstu svæði í Vatnsfirði. Gott væri ef Orkubú Vestfjarða sem er að fullu í eigu ríkisins léti af ...
Lesa meira

Ferðamálastefna

Íslensk náttúra er það sem helst laðar ferðafólk til Íslands. Ný ferðamálastefna til 2030 er í undirbúningi og þar er kveðið á um að ferðaþjónustunni ...
Lesa meira

Svona hefur Landvernd áhrif

Landvernd hefur áhrif á stefnumótun og ákvarðanatöku í umhverfismálum með því að skrifa umsagnir, álykta um málefni tengd umhverfisvernd og náttúruvernd. Landvernd krefst þess að farið sé að lögum og hefur látið reyna á nokkur mál fyrir dómi.

Náttúruvernd er loftslagsvernd

Félagar í Landvernd láta sig náttúruna varða. Vertu með í Landvernd og hafðu áhrif.