island-vegur, landvernd.is

Eflum almenningssamgöngur í stað þess að raska náttúrunni – Breikkun Suðurlandsvegar

Landvernd hefur hvatt til meiri áherslu á að styrkja almenningssamgöngur á milli höfuðborgarinnar og sveitarfélaganna fyrir austan fjall. Góðar og tíðar almenningssamgöngur geta komið í stað umfangsmikill og náttúruspillandi vegaframkvæmda.

Landvernd hefur skilað inn umsögn vegna frummatsskýrslu um breikkun Suðurlandsvegar frá Bæjarhálsi að Hólmsá. Finna má umsögnina í heild sinni neðst í greininni.

Mikilvægt að meta samfélagslega nauðsyn framkvæmdarinnar

Um er að ræða mikið rask í grennd við mikilvæg útivistarsvæði og friðlýst svæði. Framkvæmdin er stórkallaleg og því rík ástæða til að meta samfélagslega nauðsyn hennar og hugsanlega valkosti sem ekki valda jafn miklum neikvæðum umhverfisáhrifum. Landvernd hefur hvatt er til meiri áherslu á að styrkja almenningssamgöngur á milli höfuðborgarinnar og sveitarfélaganna fyrir austan fjall. Góðar og tíðar almenningssamgöngur geta komið í stað umfangsmikill og náttúruspillandi vegaframkvæmda.

Drögum úr umferðarþunga frekar en að auka hann

Stjórn Landverndar telur að áætlanir um verulega aukin umferðaþunga á svæðinu séu ekki í samræmi við áætlanir Reykjavíkurborgar um að umferðaþungi í borginni aukist ekki. Áætlunin er heldur ekki í samræmi við aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda frá samgöngum á landi en hún gerir ráð fyrir 37% samdrætti í losun milli áranna 2018 og 2030. Umferðaþungi verður að dragast saman eða standa í stað til þess að markmið um þennan mikla samdrátt náist. 

Setjum almenningssamgöngur í forgang

Stjórn Landverndar hvetur vegagerðina og Reykjavíkurborg til þess að grípa til aðgerða til þess að draga frekar úr umferðaþunga vegna neikvæðra áhrifa hans á lýðheilsu, náttúru og losun gróðurhúsalofttegunda. Einnig að meta hvernig má mæta vaxandi þörf fyrir samgöngur austur fyrir fjall með því að efla almenningssamgöngur.

Ekki er að sjá sérstaka áherslu á greiðar almenningssamgöngur. Þetta er valkostur sem nauðsynlegt er að gera grein fyrir og meta og bera saman við samfélagslega ávinning af þeim vegaframkvæmdum sem lýst er í skýrslunni.

Hættuspil í landfyllingu við Rauðavatn

Stjórn Landverndar telur hættuspil fólgið í landfyllingu í Rauðavatn og mikið er til þess unnið að draga úr þeim áhrifum eins og kostur er. Landvernd hvetur Skipulagsstofnun til að hafna mati á áföngum 3, 4 og 5 þar sem forsendur fyrir þeim eru veikar. Því vantar valkost þar sem landfylling í Rauðavatni er verulega minnkuð.

Þá telur stjórn Landverndar ekki að hægt sé að nýta rannsóknir frá 2006 og 2008  sem forsendur mats á umhverfisáhrifum svo mikillar breytingar eins og landfylling í Rauðavatni er.

Landvernd telur því að áhrif landfyllingar á fuglalíf geti orðið neikvæð. Hið minnsta vantar nýlegar rannsóknir til að skera úr um það. Þá er í frummatsskýrslu talað um að markmið landfyllingarinnar sé að draga úr flökti vatnsyfirborðs Rauðavatns. Það er ekki markmiðið, heldur að búa til land undir umferðamannvirki. Minnkað flökt vatnsyfirborðsins gæti hins vegar orðið afleiðingin.

Nýlegar umsagnir

Lögum breytt í þágu náttúrunnar

Með nýju frumvarpi til laga um úrskurðar- og auðlindanefnd yrði almenningi og umhverfissamtökum loks tryggður sami réttur og framkvæmdaaðilum til að beita sér í málefnum náttúrunnar.

Lesa meira

Grænbók um líffræðilega fjölbreytni íslenskra vistkerfa

Stjórn Landverndar saknar umfjöllunar um slæmt ástand landsins og fjölda vistkerfa í hnignun eða sem eru hrunin í nýrri Grænbók um líffræðilega fjölbreytni íslenskra vistkerfa. Ennfremur vantar aðgerðir til að stöðva ósjálfbæra landnýtingu.

Lesa meira

Neyðarástand í loftslagsmálum

Lögð hefur verið fram tillaga til þingsályktunar um að lýsa skuli yfir neyðarástandi í loftslagsmálum. Stjórn Landverndar styður tillöguna í einu og öllu, enda er …

Lesa meira

Lögum breytt í þágu náttúrunnar

Með nýju frumvarpi til laga um úrskurðar- og auðlindanefnd yrði almenningi og umhverfissamtökum loks tryggður sami réttur og framkvæmdaaðilum til að beita sér í málefnum náttúrunnar.

Lesa meira

Grænbók um líffræðilega fjölbreytni íslenskra vistkerfa

Stjórn Landverndar saknar umfjöllunar um slæmt ástand landsins og fjölda vistkerfa í hnignun eða sem eru hrunin í nýrri Grænbók um líffræðilega fjölbreytni íslenskra vistkerfa. Ennfremur vantar aðgerðir til að stöðva ósjálfbæra landnýtingu.

Lesa meira

Neyðarástand í loftslagsmálum

Lögð hefur verið fram tillaga til þingsályktunar um að lýsa skuli yfir neyðarástandi í loftslagsmálum. Stjórn Landverndar styður tillöguna í einu og öllu, enda er …

Lesa meira
Þjórsárver eru hjarta landsins. Einstakt votlendi þar sem samspil elds og ísa er augljóst. Ljósmynd: Ellert Grétarsson

Starfshópur um friðlýst svæði – athugasemdir Landverndar

Um forsendur samantektarinnar segir að um sé að ræða „samantekt á lykilþáttum og áskorunum sem fram komu hjá fulltrúum þeirra sem komu á fund hópsins …

Lesa meira

Svona hefur Landvernd áhrif

Landvernd hefur áhrif á stefnumótun og ákvarðanatöku í umhverfismálum með því að skrifa umsagnir, álykta um málefni tengd umhverfisvernd og náttúruvernd. Landvernd krefst þess að farið sé að lögum og hefur látið reyna á nokkur mál fyrir dómi.

Náttúruvernd er loftslagsvernd

Félagar í Landvernd láta sig náttúruna varða. Vertu með í Landvernd og hafðu áhrif. 

Scroll to Top