Strokkur er einstakur á heimsmælikvarða, hann er á Geysissvæðinu sem nú stendur til að friðlýsa, landvernd.is

Friðlýsing Geysis er mikið fagnaðarefni

Stjórn Landverndar styður heilshugar friðlýsingu Geysissvæðisins sem náttúruvætti og telur það mikið heillaskref.

Umsögn send Umhverfisstofnun þann 21. apríl 2020

Umsögn Landverndar um tillögu að friðlýsingu Geysis í Bláskógabyggð

Stjórn Landverndar fagnar innilega tillögu að friðlýsingu Geysis í Bláskógabyggð sem náttúruvættis í samræmi við ákvæði 39. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd. Landvernd styður tillöguna heilshugar.  

Það er löngu tímabært að friðlýsa Geysi og raunar merkilegt að það skuli ekki hafa verið gert fyrir áratugum síðan.  Nú verður tryggt að komandi kynslóðir geti notið stórbrotinnar fegurðar og krafts Geysis um ókomna tíð. 

Eins og fram kemur í auglýsingu um friðlýsinguna er um einstakt svæði að ræða sem á sannarlega skilið þá vernd, stýringu og sjálfbæru nýtingu sem af friðlýsingu hlýst. Með verndun, vönduðum innviðum og góðri umgengni getur Geysissvæðið haldið áfram að skapa Íslendingum tækifæri í ferðaþjónustu. En fyrst og fremst á að vernda það vegna „sérstæðra jarðmyndana, hvera, örvera og sérstæðs gróðurs á hverasvæðinu sem er einstæður á lands- og heimsmælikvarða“ eins og segir í auglýsingu.

Friðlýsing og verndun á Geysi er fagnaðarefni og mikilvægt gæfuspor fyrir þjóðina og og raunar mun fleiri. Nafnið „Geysir“ er komið inn í aðrar tungur sem sýnir vel hug erlendra þjóða til Geysis.  

Að lokum vill stjórn Landverndar benda á greinagóða og ítarlega umsögn Náttúruverndarsamtaka Suðurlands um friðlýsinguna.  Landvernd tekur undir það sem þar kemur fram, sérstaklega varðandi fjölda fulltrúa í samstarfsnefnd og um aðgát vegna ágengra tegunda. 

Landvernd þakkar góða vinnu friðlýsingarteymis Umhverfisstofnunar og umhverfisráðuneytisins. 

Virðingarfyllst,

f.h. stjórnar Landverndar

Auður Önnu Magnúsdóttir, framkvæmdastjór

Fyrri umsagnir

3. áfangi rammaáætlunar

Rammaáætlun fjallar um orkunýtingu og verndun landsvæða. Hún skal byggja á vísindalegri þekkingu um hvert svæði og taka tillit til vistkerfa, lífríkis, landslagsheilda, jarðfræði, umhverfisáhrifa ...
Lesa meira

Reglugerð um fiskeldi – í ljósi reynslunnar þarf að stórherða kröfur

Landvernd styður hverja þá breytingu sem setur sjókvíaeldi stífari ramma og skorður sem minnka hættu á stórslysum fyrir íslenska náttúru og vistkerfi. Landvernd sendi Matvælaráðuneytinu ...
Lesa meira
Stakihnjúkur og Tungnaá sem rennur frá vesturhluta Vatnajökuls, Hálendi Íslands - Þjóðgarður landvernd.is

Óbyggðanefnd – breytingar á lögum

Mikilvægt er að traust ríki um leyfisveitingar og aðrar stjórnsýslulegar ákvarðanir á þjóðlendum. Almenningur verður að geta treyst því að þeir sem fara með slíkar ...
Lesa meira

3. áfangi rammaáætlunar

Rammaáætlun fjallar um orkunýtingu og verndun landsvæða. Hún skal byggja á vísindalegri þekkingu um hvert svæði og taka tillit til vistkerfa, lífríkis, landslagsheilda, jarðfræði, umhverfisáhrifa ...
Lesa meira

Reglugerð um fiskeldi – í ljósi reynslunnar þarf að stórherða kröfur

Landvernd styður hverja þá breytingu sem setur sjókvíaeldi stífari ramma og skorður sem minnka hættu á stórslysum fyrir íslenska náttúru og vistkerfi. Landvernd sendi Matvælaráðuneytinu ...
Lesa meira
Stakihnjúkur og Tungnaá sem rennur frá vesturhluta Vatnajökuls, Hálendi Íslands - Þjóðgarður landvernd.is

Óbyggðanefnd – breytingar á lögum

Mikilvægt er að traust ríki um leyfisveitingar og aðrar stjórnsýslulegar ákvarðanir á þjóðlendum. Almenningur verður að geta treyst því að þeir sem fara með slíkar ...
Lesa meira

Stuðningur við friðlýst svæði í Vatnsfirði

Mikill skaði myndi hljótast af virkjun á friðlýstu svæði í Vatnsfirði. Gott væri ef Orkubú Vestfjarða sem er að fullu í eigu ríkisins léti af ...
Lesa meira

Svona hefur Landvernd áhrif

Landvernd hefur áhrif á stefnumótun og ákvarðanatöku í umhverfismálum með því að skrifa umsagnir, álykta um málefni tengd umhverfisvernd og náttúruvernd. Landvernd krefst þess að farið sé að lögum og hefur látið reyna á nokkur mál fyrir dómi.

Náttúruvernd er loftslagsvernd

Félagar í Landvernd láta sig náttúruna varða. Vertu með í Landvernd og hafðu áhrif.