Landvernd skorar á Alþingi að hafna lögum sem virða lítils rétt náttúru landsins og rétt almennings til að koma með athugasemdir við framkvæmdir.

Höfnum lögum sem virða lítils rétt almennings og náttúru Íslands

Landvernd skorar á Alþingi að fella úr gildi lög sem heimila veitingu bráðabirgðaleyfa til vissrar starfsemi þó að gilt umhverfismat hafi ekki farið fram. Landvernd skorar einnig á Alþingi að hafna nýju frumvarpi sem kveður á um að öll starfsemi og framkvæmdir geti fengið bráðabirgðaleyfi án umhverfismats. Með þessu nýja frumvarpi er verulega dregið úr mikilvægi þess að umhverfisáhrif verði metin af alvöru, heldur draga lögin taum framkvæmdaaðila, t.d. í fiskeldi.

Með nýju frumvarpi til laga um að heimilt verði að veita bráðabirgðaleyfi til allrar starfsemi sem líklegt er að hafi neikvæð áhrif á umhverfi, án umhverfismats, yrðu brot á EES-reglum fest í sessi. Auk þess yrði enn frekar dregið úr vægi og gildi umhverfismats, yrðu lögin að veruleika.

Eftirlitsstofnun EES samningsins dæmdi Ísland brotlegt

Forsaga þessa máls er að íslenska ríkið gerðist brotlegt við átta greinar í reglum EES um mat á umhverfisáhrifum þegar a) lögum um fiskeldi var breytt í október 2018 og b) með eldri lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Brotin fólust annars vegar í því að almenningur var útilokaður frá því að fjalla um málin og kæra þau. Hins vegar voru brotin ákvæði um að gilt umhverfismat þurfi að liggja fyrir þegar veitt eru leyfi fyrir starfsemi eða framkvæmdum sem líkleg eru til að hafa neikvæð umhverfisáhrif.

Stofnunum ríkisins beitt til að gera lítið úr umhverfismati

Sveitastjórnum og  stofnunum ríkisins yrði skv. frumvarpinu heimilað að gefa út bráðabirgðaleyfi sem gildir í tvö ár án umhverfismats. Þetta bráðabirgðaleyfi yrði unnt að fá fyrir allar þær framkvæmdir og starfsemi sem verða að fara í umhverfismat til þess að fá endanlegt leyfi til að hefja starfsemi/framkvæmdir. Þannig er gerð tilraun til að klóra í bakkann og bæði veita og festa í sessi ólögmæt leyfi. Auðvelt er að ímynda sér það tjón sem hægt er að valda á þessum tveimur árum á meðan starfsemin er bara stikkfrí!

Tafir á rekstri ættu ekki að gefa afslátt af umhverfismati

Í lagafrumvarpinu er talað um „sérstök undantekningartilvik“ og „brýna þörf“ þegar að því kemur að veita starfsleyfi. Í greinargerð er tilgreint nánar að þetta gæti átt við um fjárhagslegt tjón þegar „bjarga þarf verðmætum“. Augljóslega gæti slíkt átt við um nánast hvaða aðstæður sem er.

Með ákvæði þar sem gefið er leyfi til að sleppa því að meta umhverfisáhrif er verið að opna allar gáttir og draga úr líkum á því að vandað verði til verka.

Brotið á rétti almennings og umhverfisverndarsamtaka

Aðkoma almennings að ákvarðanatöku er ekki tryggð, þar sem fólki er veittur óboðlega skammur frestur til að leggja fram athugasemdir. Ekki er heldur gerð grein fyrir því hvernig fara skal með þær athugasemdir.

Með þessu háttalagi, sem nýjum lögum er ætlað að festa í sessi, er í raun tekið fyrir eina úrræði almennings til að tryggja að stjórnvöld og framkvæmdaaðilar fari að lögum við veitingu leyfa fyrir framkvæmdum og starfsemi sem hafa mikil áhrif á umhverfið.

Til að bæta gráu ofaná svart yrði úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála svipt valdi sínu. Þannig gætu framvæmdaaðilar fengið bráðabirgðaleyfi í trássi við úrskurði nefndarinnar, hafið framkvæmdir og valdið óbætanlegu tjóni á umhverfi og náttúru.

Stjórn Landverndar telur frumvarpið algerlega óásættanlegt og að Alþingi beri að koma í veg fyrir að það verði að lögum.

3. áfangi rammaáætlunar

Rammaáætlun fjallar um orkunýtingu og verndun landsvæða. Hún skal byggja á vísindalegri þekkingu um hvert svæði og taka tillit til vistkerfa, lífríkis, landslagsheilda, jarðfræði, umhverfisáhrifa ...
Lesa meira

Reglugerð um fiskeldi – í ljósi reynslunnar þarf að stórherða kröfur

Landvernd styður hverja þá breytingu sem setur sjókvíaeldi stífari ramma og skorður sem minnka hættu á stórslysum fyrir íslenska náttúru og vistkerfi. Landvernd sendi Matvælaráðuneytinu ...
Lesa meira
Stakihnjúkur og Tungnaá sem rennur frá vesturhluta Vatnajökuls, Hálendi Íslands - Þjóðgarður landvernd.is

Óbyggðanefnd – breytingar á lögum

Mikilvægt er að traust ríki um leyfisveitingar og aðrar stjórnsýslulegar ákvarðanir á þjóðlendum. Almenningur verður að geta treyst því að þeir sem fara með slíkar ...
Lesa meira

3. áfangi rammaáætlunar

Rammaáætlun fjallar um orkunýtingu og verndun landsvæða. Hún skal byggja á vísindalegri þekkingu um hvert svæði og taka tillit til vistkerfa, lífríkis, landslagsheilda, jarðfræði, umhverfisáhrifa ...
Lesa meira

Reglugerð um fiskeldi – í ljósi reynslunnar þarf að stórherða kröfur

Landvernd styður hverja þá breytingu sem setur sjókvíaeldi stífari ramma og skorður sem minnka hættu á stórslysum fyrir íslenska náttúru og vistkerfi. Landvernd sendi Matvælaráðuneytinu ...
Lesa meira
Stakihnjúkur og Tungnaá sem rennur frá vesturhluta Vatnajökuls, Hálendi Íslands - Þjóðgarður landvernd.is

Óbyggðanefnd – breytingar á lögum

Mikilvægt er að traust ríki um leyfisveitingar og aðrar stjórnsýslulegar ákvarðanir á þjóðlendum. Almenningur verður að geta treyst því að þeir sem fara með slíkar ...
Lesa meira

Stuðningur við friðlýst svæði í Vatnsfirði

Mikill skaði myndi hljótast af virkjun á friðlýstu svæði í Vatnsfirði. Gott væri ef Orkubú Vestfjarða sem er að fullu í eigu ríkisins léti af ...
Lesa meira

Svona hefur Landvernd áhrif

Landvernd hefur áhrif á stefnumótun og ákvarðanatöku í umhverfismálum með því að skrifa umsagnir, álykta um málefni tengd umhverfisvernd og náttúruvernd. Landvernd krefst þess að farið sé að lögum og hefur látið reyna á nokkur mál fyrir dómi.

Náttúruvernd er loftslagsvernd

Félagar í Landvernd láta sig náttúruna varða. Vertu með í Landvernd og hafðu áhrif.