Matskýrsla um efnistöku á Mýrdalssandi

Höfnum stórtækri námuvinnslu á Mýrdalssandi

Stjórn Landverndar telur að verkfræðistofan Efla, sem mat umhverfisáhrif efnistöku á Mýrdalssandi, hafi fallið í þá gryfju að leggja áherslu á að réttlæta framkvæmdina.

Í skýrslunni er ekkert fjallað um svifryksmyndun vegna slits á vegum, ekkert fjallað um útivist, ekki fjallað um ólík viðmið við útreikninga kolefnisspors. Og síðast en ekki síst er lítið fjallað um áhrif á landslag, ásýnd og jarðmyndanir.

 Umhverfisáhrif – landslag og ásýnd

Ef af efnistökunni yrði myndu áhrifin á landslag og ásýnd svæðisins verða gríðarleg. Um leið yrðu mikil neikvæð áhrif á útivist og ferðaþjónustu. Mikil og mjög sýnileg atvinnustarfsemi á svæði þar sem áður var engin starfsemi hefði augljóslega gríðarleg áhrif.

Starfsemin á Mýrdalssandi yrði sýnileg frá mörgum gönguleiðum þar sem upplifunin af landinu yrði mun neikvæðari. Námuvinnslan sæist vel m.a. frá göngu á Hafursey, Hjörleifshöfða og gönguleiðum frá Þakgili, ásamt göngu á Mælifell og Afréttarleið. Þær síðastnefndu eru afar  áhrifaríkar, þar sem gengið er um óbyggðir og náttúrufegurð og víðsýni er með eindæmum mikið.    

Námuvinnslan hefði mjög neikvæð áhrif á landslag og ásýnd svæðisins næstu 100 árin að minnsta kosti. Þá hefði stöðug umferð flutningabíla allan sólarhringinn neikvæð áhrif á landslag og ásýnd um allt Suðurland.

Gögnum um framkvæmdina er verulega áfátt

Gögn sem lögð eru til grundvallar matsskýrslunni eru eingöngu skýrsla verkfræðistofu og ljósmyndir, en frekari gagna þarf að afla fyrir svo stórtækt inngrip í íslenska náttúru.

Meta þarf áhrif starfseminnar á Mýrdalssandi en ekki bara efnistökuna sjálfa. Matsskýrslan bendir til að framkvæmdaaðili og Efla geri sér ekki grein fyrir þessu, m.a. þar sem rætt er um rykmengun af akstri vörubíla en ekki umferðina sjálfa. Starfsmannaaðstaða, færibönd, ýmsar vélar, vörubílar og skurðgröfur að störfum allan sólahringinn munu sjást vel frá þeim vinsælu gönguleiðum sem áður voru nefndar.

Stjórn Landverndar hafnar því að áhrif á landslag og ásýnd verði óveruleg, heldur verða þau verulega neikvæð.

Umsögn Landverndar má finna í heild sinni hér undir.

Nýlegar umsagnir

Lögum breytt í þágu náttúrunnar

Með nýju frumvarpi til laga um úrskurðar- og auðlindanefnd yrði almenningi og umhverfissamtökum loks tryggður sami réttur og framkvæmdaaðilum til að beita sér í málefnum náttúrunnar.

Lesa meira

Grænbók um líffræðilega fjölbreytni íslenskra vistkerfa

Stjórn Landverndar saknar umfjöllunar um slæmt ástand landsins og fjölda vistkerfa í hnignun eða sem eru hrunin í nýrri Grænbók um líffræðilega fjölbreytni íslenskra vistkerfa. Ennfremur vantar aðgerðir til að stöðva ósjálfbæra landnýtingu.

Lesa meira

Neyðarástand í loftslagsmálum

Umsögn Landverndar um tillögu til þingsályktunar um yfirlýsingu um neyðarástand í loftslagsmálum  Stjórn Landverndar hefur kynnt sér ofangreinda þingsályktunartillögu og styður hana í einu og …

Lesa meira

Lögum breytt í þágu náttúrunnar

Með nýju frumvarpi til laga um úrskurðar- og auðlindanefnd yrði almenningi og umhverfissamtökum loks tryggður sami réttur og framkvæmdaaðilum til að beita sér í málefnum náttúrunnar.

Lesa meira

Grænbók um líffræðilega fjölbreytni íslenskra vistkerfa

Stjórn Landverndar saknar umfjöllunar um slæmt ástand landsins og fjölda vistkerfa í hnignun eða sem eru hrunin í nýrri Grænbók um líffræðilega fjölbreytni íslenskra vistkerfa. Ennfremur vantar aðgerðir til að stöðva ósjálfbæra landnýtingu.

Lesa meira

Neyðarástand í loftslagsmálum

Umsögn Landverndar um tillögu til þingsályktunar um yfirlýsingu um neyðarástand í loftslagsmálum  Stjórn Landverndar hefur kynnt sér ofangreinda þingsályktunartillögu og styður hana í einu og …

Lesa meira
Þjórsárver eru hjarta landsins. Einstakt votlendi þar sem samspil elds og ísa er augljóst. Ljósmynd: Ellert Grétarsson

Starfshópur um friðlýst svæði – athugasemdir Landverndar

Um forsendur samantektarinnar segir að um sé að ræða „samantekt á lykilþáttum og áskorunum sem fram komu hjá fulltrúum þeirra sem komu á fund hópsins …

Lesa meira

Svona hefur Landvernd áhrif

Landvernd hefur áhrif á stefnumótun og ákvarðanatöku í umhverfismálum með því að skrifa umsagnir, álykta um málefni tengd umhverfisvernd og náttúruvernd. Landvernd krefst þess að farið sé að lögum og hefur látið reyna á nokkur mál fyrir dómi.

Náttúruvernd er loftslagsvernd

Félagar í Landvernd láta sig náttúruna varða. Vertu með í Landvernd og hafðu áhrif. 

Scroll to Top