Hvitbok_um_landsskipulag_landvernd_vefur

Hvítbók um skipulagsmál – drög að landskipulagsstefnu

Í landsskipulagsstefnu er sett fram stefna ríkisins um skipulagsmál á landsvísu. Hún tekur til hálendis Íslands, dreifbýlis, þéttbýlis og haf- og strandsvæða. Stefnunni er ætlað að tryggja heildarhagsmuni við gerð skipulagsáætlana og stuðla að samræmingu í stefnumótun ríkis og sveitarfélaga um þróun byggðar og landnýtingar.

Stjórn Landverndar sendi innviðaráðuneytinu umsögn um málið.

Náttúran er undirstaða uppbyggingar

Í hvítbókinni eru kynnt þrjú meginmarkmið sem endurspegla þau verðmæti sem halda þarf jafnvægi á milli: a) náttúruleg verðmæti (auðlindir jarðar, vistkerfi og loftslag), b) framleiðsluverðmæti (peningar og vörur) og c) mannleg verðmæti (menntun, heilbrigði og vellíðan mannfólks). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að framleiðsluverðmæti hafa tvöfaldast milli 1992 og 2014, mannleg verðmæti vaxið um 13% en náttúrulegu verðmætin rýrnað um 40%. Í því ljósi er mikilvægt að stefnumótun um landnýtingu leggi höfuðáherslu á að náttúran er undirstaða allrar uppbyggingar.

Að mati Landverndar gerir hvítbókin í heild ekki nægilega grein fyrir þörfinni á að endurheimta vistkerfi og koma í veg fyrir frekari hnignun þeirra.

Sjálfbær þróun sögð í fyrirrúmi en heildarmyndina skortir

Sú uppbygging sem kynnt er í hvítbókinni felst í að þrískipta stefnunni eftir þremur víddum sjálfbærrar þróunar – umhverfi, samfélagi og efnahag. Þetta er áhugaverð nálgun, en hún hefði útheimt miklu meiri vinnu við niðurröðun efnis og tengingar á milli einstakra kafla og ákvæða, til að tryggja skýrleika stefnunnar og skilvirka miðlun við framfylgd stefnunnar.

Landvernd fagnar áherslu á markvissar aðgerðir tengdar skipulagsmálum til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, sem og boðaðri kortlagningu víðerna. 

3. áfangi rammaáætlunar

Rammaáætlun fjallar um orkunýtingu og verndun landsvæða. Hún skal byggja á vísindalegri þekkingu um hvert svæði og taka tillit til vistkerfa, lífríkis, landslagsheilda, jarðfræði, umhverfisáhrifa ...
Lesa meira

Reglugerð um fiskeldi – í ljósi reynslunnar þarf að stórherða kröfur

Landvernd styður hverja þá breytingu sem setur sjókvíaeldi stífari ramma og skorður sem minnka hættu á stórslysum fyrir íslenska náttúru og vistkerfi. Landvernd sendi Matvælaráðuneytinu ...
Lesa meira
Stakihnjúkur og Tungnaá sem rennur frá vesturhluta Vatnajökuls, Hálendi Íslands - Þjóðgarður landvernd.is

Óbyggðanefnd – breytingar á lögum

Mikilvægt er að traust ríki um leyfisveitingar og aðrar stjórnsýslulegar ákvarðanir á þjóðlendum. Almenningur verður að geta treyst því að þeir sem fara með slíkar ...
Lesa meira

3. áfangi rammaáætlunar

Rammaáætlun fjallar um orkunýtingu og verndun landsvæða. Hún skal byggja á vísindalegri þekkingu um hvert svæði og taka tillit til vistkerfa, lífríkis, landslagsheilda, jarðfræði, umhverfisáhrifa ...
Lesa meira

Reglugerð um fiskeldi – í ljósi reynslunnar þarf að stórherða kröfur

Landvernd styður hverja þá breytingu sem setur sjókvíaeldi stífari ramma og skorður sem minnka hættu á stórslysum fyrir íslenska náttúru og vistkerfi. Landvernd sendi Matvælaráðuneytinu ...
Lesa meira
Stakihnjúkur og Tungnaá sem rennur frá vesturhluta Vatnajökuls, Hálendi Íslands - Þjóðgarður landvernd.is

Óbyggðanefnd – breytingar á lögum

Mikilvægt er að traust ríki um leyfisveitingar og aðrar stjórnsýslulegar ákvarðanir á þjóðlendum. Almenningur verður að geta treyst því að þeir sem fara með slíkar ...
Lesa meira

Stuðningur við friðlýst svæði í Vatnsfirði

Mikill skaði myndi hljótast af virkjun á friðlýstu svæði í Vatnsfirði. Gott væri ef Orkubú Vestfjarða sem er að fullu í eigu ríkisins léti af ...
Lesa meira

Svona hefur Landvernd áhrif

Landvernd hefur áhrif á stefnumótun og ákvarðanatöku í umhverfismálum með því að skrifa umsagnir, álykta um málefni tengd umhverfisvernd og náttúruvernd. Landvernd krefst þess að farið sé að lögum og hefur látið reyna á nokkur mál fyrir dómi.

Náttúruvernd er loftslagsvernd

Félagar í Landvernd láta sig náttúruna varða. Vertu með í Landvernd og hafðu áhrif.