Norræna ráðherranefndin rannsaki fækkun sjófugla

Fundur Landverndar og norrænna systursamtaka sem haldin var í Færeyjum 27. júlí - 3. ágúst beinir því til ráðherranefndarinnar að finna orsakir fyrir fækkun sjófugla víðsvegar á norður Atlantshafi og koma með tillögur um aðgerðir til úrbóta. Vistkerfi hafsins er í eðli sínu hnattrænt og þarf því að skoða það með heildstæðum hætti á fjölþjóðlegum vettvangi.

Fundur Landverndar og norrænna systursamtaka beinir því til norrænu ráðherranefndarinnar að finna orsakir fyrir fækkun sjófugla víðsvegar á norður Atlantshafi og koma með tillögur um aðgerðir til úrbóta.

Að undanförnu hefur verið fjallað um fækkun sjófugla á Íslandi. Fækkun sjófugla takmarkast þó ekki við Ísland því sjófugli hefur einnig fækkað í Færeyjum og Noregi.

Umtalsverð fækkun sjófugla á norður Atlantshafinu kann að fela í sér skilaboð um breytingar á vistkerfi þessa hafsvæðis. Ástæður fækkunarinnar eru ekki með öllu þekktar en e.t.v. er fæðuskortur, s.s. skortur á sandsíli, rót vandans. Vistkerfi hafsins þarf að skoða með heildstæðum hætti á fjölþjóðlegum vettvangi þar sem kerfið er í eðli sínu hnattrænt.

Norrænu náttúruverndarsamtökin vilja að ráðherranefndin taki frumkvæði í málinu og grípi til samhæfðra aðgerða til þess að finna orsakir vandans og koma með tillögur um úrbætur.

Ályktun fundarins sem haldin var í Færeyjum dagana 27. júlí – 3. ágúst er hér að neðan.

Kritisk for sjøfuglene i Norden.

De nordiske naturvernorganisasjonens oppfordrer i sitt årsmøte på Færøyene, Nordisk Ministerråd til å ta et samlende og kraftfullt initiativ overfor de nordiske landene for å klarlegge grunnene til sjøfuglenes tilbakegang og fremme forslag til mottiltak. Dette kan gjøres ved at Ministerrådet nedsetter et ekspertutvalg under Miljøutskottet som skal utrede problemet og komme med forslag til tiltak til Ministerrådets sesjon høsten 2007.

De nordiske naturvernorganisasjonens oppfordrer i sitt årsmøte på Færøyene, Nordisk Ministerråd til å ta et samlende og kraftfullt initiativ overfor de nordiske landene for å klarlegge grunnene til sjøfuglenes tilbakegang og fremme forslag til mottiltak. Dette kan gjøres ved at Ministerrådet nedsetter et ekspertutvalg under Miljøutskottet som skal utrede problemet og komme med forslag til tiltak til Ministerrådets sesjon høsten 2007.

Organisasjonene har gjennomgått situasjonen for sjøfuglene i Færøyene. Der som i mange andre land i Norden er det en dramatisk tilbakegang i en rekke sjøfuglbestander. Fuglene gir oss varsel om økosystemenes tilstand. De er nå utsatt for miljøgifter og matmangel. De nordiske naturvernorganisasjonene viser til at det nedlegges mye arbeide for å registrere situasjonen, men at det mangler et samlet arbeide for å klarlegge grunnene for tilbakegangene og å etablere tiltak for å snu utviklingen.

Karakterartene i Færøiske fuglefjell som alker og lomvi, har gått tilbake med 70%. Det er også betydelige nedgang for flere sjøfuglarter i Nord-Norge, Island og Grønland. Dette skyldes i hovedsak manglende næring. Fiskerikvotene har i årevis blitt satt over det internasjonale Havforskningsrådets (International Council of Exploration of the Sea) anbefalinger. Fiske på tobis som er en sentral fisk i økosystemet som mat for sjøfugl forgår uten tilstrekkelige internasjonale reguleringer.

Nordområdene er spesielt utsatt for miljøgifter. Finske forskere har funn som kan tyde på at sildemåke har så store konsentrasjoner av miljøgifter at ungene ikke klarer å ta opp næringen i maten og dør. Følgelig kan miljøgiftsituasjonen forsterke matmangelen som i hovedsak er forårsaket av overfiske.

Ternebestandene har gått ned til 30% i Færøyene på et par tiår. En ny trend i Norge siden år 2000 er at ternene utsetter hekkingen, opptil 3 uker senere enn hva som er vanlig. Det er dessuten kun deler av den voksne bestanden som hekker. Dette er unormalt. Etter klekkingen forlater de hekkeplassen. Ungene dør. Hele fylker er nå uten terner på norskekysten. På samme tid har tobisfangstene kollapset totalt.

Færøyene 3. august 2006.

Landvernd, Danmarks Naturfredningsforening, Norges Naturvernforbund, Finlands Naturskyddsförbund, Finlands Natur och Miljö, Ålands Natur och Miljö og Føroya Náttúrverndarfelag.

Ert þú í Landvernd?

Taktu afstöðu með náttúrunni og gakktu í Landvernd