Stöndum vörð um náttúru Íslands Landvernd eru frjáls félagasamtök sem starfa að umhverfismálum til að vernda og bæta lífsgæðin í landinu. Landvernd virðir íslenska náttúru og styður sjálfbæra nýtingu hennar. Taktu afstöðu og vertu með! landvernd.is

Stóriðja, virkjanir og rammaáætlun

Formaður Landverndar hefur sent iðnaðarráðherra og umhverfisráðherra bréf vegna stóriðjuáforma. Hann vill að ráðherrarnir beiti sér fyrir því að beðið verði með frekari áform um stóriðju þar til vinnu við 2. áfanga rammaáætlunar er lokið.

Hér á eftir fer bréf formanns Landverndar Björgólfs Thorsteinssonar:

Fr. Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðarráðherra
Iðnaðarráðuneytið
Arnarhváli
150 Reykjavík 23. janúar 2005

Efni: Stóriðja, virkjanir og rammaáætlun
Undanfarið hefur mikið verið rætt um álver, bæði fjölgun þeirra og stækkun þeirra sem fyrir eru. Álver eru afar orkufrek og nú er fyrirsjáanlegt að um 80% af raforkuframleiðslu landsins fari til slíkrar starfsemi. Forsenda þess að þær hugmyndir sem fram hafa komið verði að veruleika er enn frekari víðtæk orkuöflun og háspennulínur fyrir álframleiðslu sem óhjákvæmilega mun hafa mikil áhrif á umhverfi og náttúru Íslands. Þá fylgir slíkri starfsemi mikil losun gróðurhúsalofttegunda.

Það er brýnt að skoða vel allar hliðar þeirra hugmynda sem fram hafa komið áður en skapaðar eru væntingar um atvinnutækifæri og umsvif sem erfitt getur verið að uppfylla án þess að fórna náttúruverðmætum. Þjóðin býr við góðan efnahag, nýsköpun og fjölbreytni í atvinnulífi svo engin brýn þörf virðist kalla á öra uppbyggingu stóriðju í byrjun tuttugustu og fyrstu aldar.

Forsenda upplýstra ákvarðana um frekari orkuöflun til stóriðju er að lokið verði við gerð 2. áfanga rammaáætlunar þar sem tilgreinrir þeir virkjunarkostir sem til greina koma til að mæta eftirspurn eftir orku til stóriðju í framtíðinni. Jafnframt verður að taka frá svæði sem hafa hátt verndargildi. Náttúra Íslands er ein verðmætasta auðlind þjóðarinnar. Það virðist því skynsamlegt að bíða með frekari áform um stóriðju þar til vinnu við 2. áfanga rammaáætlunar er lokið og betur hefur komið fram hvaða landssvæði séu svo verðmæt vegna náttúrufars og landslags að þeim megi ekki spilla með virkjunum.

Nú virðist sem einkum sé verið að skoða möguleika til frekari jarðvarmavirkjana á Reykjanesskaga (frá Hengli til Reykjanestáar) og á Norð-Austurlandi þar sem fram hafa komið áform um álver og stækkanir álvera í grennd við þessi svæði. Í fyrsta hluta rammaáætlunar var mat á virkjunarkostum á þessum svæðum oft byggt á mjög takmörkuðum gögnum (gæði gagna í C flokki). Það ætti að vera forgangsverkefni að gera gögn um jarðvarmavirkjanir í þessum landshlutum betur úr garði (koma þeim í flokk B) og endurvinna matið til að stuðla að sem vandaðastri ákvörðunartöku um landnýtingu. Stefna ber að því að endurgera matið eigi síðar en á fyrrihluta árs 2007.

Ég tel mikilvægt að rammaáætlun missi ekki tengslin við grasrótina. Í tengslum við fyrri áfanga voru haldnir fjölmargir opnir fundir sem veittu verkefninu faglegan stuðning, aðhald og hvatningu og áttu þátt í því að nokkuð góð sátt varð um niðurstöðurnar sem kynntar voru í nóvember 2003. Það er tímabært að boða til opinna funda um frekari vinnu við rammaáætlun. Landvernd er reiðbúin að aðstoða við skipulag slíkra funda.

Virðingarfyllst,
Björgólfur Thorsteinsson formaður Landverndar

Samrit: Umhverfisráðherra

Nýlegar umsagnir

Klausturselsvirkjun

Stjórn Landverndar hefur sent Skipulagsstofnun umsögn þar sem fjöldi athugasemda er gerður við matsáætlun um risavaxið vindorkuver í landi Klaustursels á Fljótsdalsheiði.
Landvernd leggst alfarið gegn þessum áformum sem myndu valda óafturkræfum spjöllum á viðkvæmum heiðalöndum.

Lesa meira

Höfnum lögum sem virða lítils rétt almennings og náttúru Íslands

Landvernd skorar á Alþingi að fella úr gildi lög sem heimila veitingu bráðabirgðaleyfa til vissrar starfsemi þó að gilt umhverfismat hafi ekki farið fram.
Landvernd skorar einnig á Alþingi að hafna nýju frumvarpi sem kveður á um að öll starfsemi og framkvæmdir geti fengið bráðabirgðaleyfi án umhverfismats. Með þessu nýja frumvarpi er verulega dregið úr mikilvægi þess að umhverfisáhrif verði metin af alvöru, heldur draga lögin taum framkvæmdaaðila, t.d. í fiskeldi.

Lesa meira

Lögum breytt í þágu náttúrunnar

Með nýju frumvarpi til laga um úrskurðar- og auðlindanefnd yrði almenningi og umhverfissamtökum loks tryggður sami réttur og framkvæmdaaðilum til að beita sér í málefnum náttúrunnar.

Lesa meira

Klausturselsvirkjun

Stjórn Landverndar hefur sent Skipulagsstofnun umsögn þar sem fjöldi athugasemda er gerður við matsáætlun um risavaxið vindorkuver í landi Klaustursels á Fljótsdalsheiði.
Landvernd leggst alfarið gegn þessum áformum sem myndu valda óafturkræfum spjöllum á viðkvæmum heiðalöndum.

Lesa meira

Höfnum lögum sem virða lítils rétt almennings og náttúru Íslands

Landvernd skorar á Alþingi að fella úr gildi lög sem heimila veitingu bráðabirgðaleyfa til vissrar starfsemi þó að gilt umhverfismat hafi ekki farið fram.
Landvernd skorar einnig á Alþingi að hafna nýju frumvarpi sem kveður á um að öll starfsemi og framkvæmdir geti fengið bráðabirgðaleyfi án umhverfismats. Með þessu nýja frumvarpi er verulega dregið úr mikilvægi þess að umhverfisáhrif verði metin af alvöru, heldur draga lögin taum framkvæmdaaðila, t.d. í fiskeldi.

Lesa meira

Lögum breytt í þágu náttúrunnar

Með nýju frumvarpi til laga um úrskurðar- og auðlindanefnd yrði almenningi og umhverfissamtökum loks tryggður sami réttur og framkvæmdaaðilum til að beita sér í málefnum náttúrunnar.

Lesa meira

Grænbók um líffræðilega fjölbreytni íslenskra vistkerfa

Stjórn Landverndar saknar umfjöllunar um slæmt ástand landsins og fjölda vistkerfa í hnignun eða sem eru hrunin í nýrri Grænbók um líffræðilega fjölbreytni íslenskra vistkerfa. Ennfremur vantar aðgerðir til að stöðva ósjálfbæra landnýtingu.

Lesa meira

Svona hefur Landvernd áhrif

Landvernd hefur áhrif á stefnumótun og ákvarðanatöku í umhverfismálum með því að skrifa umsagnir, álykta um málefni tengd umhverfisvernd og náttúruvernd. Landvernd krefst þess að farið sé að lögum og hefur látið reyna á nokkur mál fyrir dómi.

Náttúruvernd er loftslagsvernd

Félagar í Landvernd láta sig náttúruna varða. Vertu með í Landvernd og hafðu áhrif. 

Scroll to Top