Framtíðarsýn fólk og sól landvernd.is

Þjóðaröryggisstefna

Stjórn Landverndar hefur kynnt sem framkomna tillögu um breytingar á þjóðaröryggisstefnu.

Landvernd telur heilshugar undir þær viðbætur sem fram koma í lið e þar sem segir „Að sporna við röskun á lífsskilyrðum og búsetu vegna loftslagsbreytinga, m.a. með samdrætti í kolefnislosun, orkuskiptum, grænni fjárfestingu og virkri þátttöku í alþjóðlegu samstarfi til að bregðast við loftslagsbreytingum.“ Hér væri þó til bóta að skipta orðinu „kolefnislosun“ fyrir orðið „gróðurhúsalofttegundir (GHL)“. Samkvæmt Rammasamningi Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar falla sex lofttegundir undir þá skilgreiningu sem GHL.

Loftslagsbreytingar, tegundadauði og eyðilegging búsvæða og mengun er ein mest ógn við stöðugleika og mannlegt samfélag eins og við þekkjum það í dag. Hafsvæðin við Ísland, uppspretta lífviðurværis á Íslandi, eru einnig í húfi. Landvernd hefur kallað eftir því að lýst verði yfir neyðarástandi í loftslagmálum og aðgerðir stjórnvalda, bæði innanlands og í alþjóða- samskiptum, taki mið af þeirri yfirlýsingu. Aðgerðir stjórnvalda í þessum málum hafa fram til þessa ekki verið í neinu samræmi við þá ógn sem af loftslagsbreytingum stafa.

Orðið „grænar fjárfestingar“ er mikið misnotað í dag. Nauðsynlegt er að skilgreina það í textanum. Frá sjónarhóli Landverndar eru „grænar fjárfestingar“ fjárfestingar sem draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, jarðvegs- og gróðureyðingu og mengun og bæta vernd vistkerfa og heilsu manna og dýra. Líta verður heilstætt á alla þessa þætti en ekki taka einn út fyrir sviga eins og iðulega er gert.

Þá telur Landvernd að byggja eigi á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna í öllum textanum. Þau varða lífsafkomu allra sem byggja jörðina og ættu að liggja til grundvallar, enda hafa íslensk stjórnvöld tileinkað sér þau. Eina heimsmarkmiðið þar sem Ísland telst vera í afturför skv. OECD er heimsmarkmið 15, líf á landi. 

.

Draumórar um óheftan vöxt fiskeldis

Stjórn Landverndar telur skýrsluna vera draumóra fiskeldisiðnaðarins og í raun gagnlítið plagg. Mjög alvarlegt er hversu miklum fjármunum af almannafé1 hefur verið varið til þessarar …

Lesa meira
Mengun frá kolaveri erlendis

Breytingar á lögum um loftslagsmál

Aðgerðir í loftslagsmálum eru sameiginlegt verkefni allra landsmanna og við sem samfélag þurfum að fá þær bestu upplýsingar sem fáanlegar eru til þess að meta hvað eru skynsamlegar og góðar ákvarðanir um aðgerðir. Nauðsynlegt er að almenningur hafi aðgang að þeim greiningum og gögnum sem loftslagsráð leggur til grunndvallar í sinni ákvarðanatöku.

Lesa meira

Svæðisskipulag Suðurhálendisins

Stjórn Landverndar leggst alfarið gegn áformum um þá miklu uppbyggingu vegamannvirkja á Suðurhálendinu sem koma fram í tillögu að svæðisskipulagi.

Lesa meira

Draumórar um óheftan vöxt fiskeldis

Stjórn Landverndar telur skýrsluna vera draumóra fiskeldisiðnaðarins og í raun gagnlítið plagg. Mjög alvarlegt er hversu miklum fjármunum af almannafé1 hefur verið varið til þessarar …

Lesa meira
Mengun frá kolaveri erlendis

Breytingar á lögum um loftslagsmál

Aðgerðir í loftslagsmálum eru sameiginlegt verkefni allra landsmanna og við sem samfélag þurfum að fá þær bestu upplýsingar sem fáanlegar eru til þess að meta hvað eru skynsamlegar og góðar ákvarðanir um aðgerðir. Nauðsynlegt er að almenningur hafi aðgang að þeim greiningum og gögnum sem loftslagsráð leggur til grunndvallar í sinni ákvarðanatöku.

Lesa meira

Svæðisskipulag Suðurhálendisins

Stjórn Landverndar leggst alfarið gegn áformum um þá miklu uppbyggingu vegamannvirkja á Suðurhálendinu sem koma fram í tillögu að svæðisskipulagi.

Lesa meira

Áform um stórtækan útflutning efnis af hafsbotni

Að mati Landverndar er efnistaka upp á 2 milljónir tonna óraunhæf og í andstöðu við markmiðið um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda næstu tvo áratugina.

Lesa meira

Svona hefur Landvernd áhrif

Landvernd hefur áhrif á stefnumótun og ákvarðanatöku í umhverfismálum með því að skrifa umsagnir, álykta um málefni tengd umhverfisvernd og náttúruvernd. Landvernd krefst þess að farið sé að lögum og hefur látið reyna á nokkur mál fyrir dómi.

Náttúruvernd er loftslagsvernd

Félagar í Landvernd láta sig náttúruna varða. Vertu með í Landvernd og hafðu áhrif. 

Scroll to Top