Ásýndarkort vindorkuvers við Lagarfoss á Fljótsdalshéraði.

Vindorkuver á viðkvæmu víðerni á Úthéraði

Landvernd leggst alfarið gegn viðamiklum áformum Orkusölunnar um vindorkuver við Lagarfoss á Fljótsdalshéraði.

Orkusalan hyggur á vindorkuver við Lagarfoss á Fljótsdalshéraði. Svæðið er á náttúruminjaskrá, á alþjóðlega mikilvægu fuglasvæði auk þess sem víðsýni og fjölbreytni gróðurs er mikil. 

Í matsáætlun Orkusölunnar kemur fram að verið sé að „öðlast reynslu og byggja upp þekkingu á rekstri vindmylla”.

Það getur engan veginn talist trúverðugt að hér sé nánast um tilraunaverkefni að ræða. Að reisa 160 m háar vindtúrbínur með þeim gífurlega kostnaði og umhverfisáhrifum sem munu fylgja þessari framkvæmd hlýtur að teljast til varanlegra virkjunarframkvæmda, með endurnýjun í huga að líftíma loknum.

Orkusalan segist hafa að leiðarljósi að koma í veg fyrir mengun – og að fyrirtækið muni „vernda umhverfi og lífríki”. Getur Orkusalan rökstutt hverskonar vernd er fólgin í að reisa 160 m vindorkuver sem gengur á viðkvæman gróður og ógnar fuglalífi inni á alþjóðlega mikilvægu fuglasvæði?

Landvernd bendir á grænþveginn texta í matsáætlunni sem smættar þessa fyrirhuguðu iðnaðaruppbyggingu: Iðnaðarvindorkuver við Lagarfoss getur engan  veginn borið nafnið „VINDLUNDUR” þar sem fátt er í raun  fjarstæðukenndara  en að reyna að skapa hugrenningatengsl þessara risamannvirkja við vinalega  skógarlundi. Að búa til samlíkingar iðnaðaráforma við það sem móðir jörð gefur af sér er grænþvottur af versta tagi. 

Landvernd leggst alfarið gegn þessum áformum og sendi Skipulagsstofnun umsögn um málið.  

Uppbygging og umgjörð lagareldis

Stjórn Landverndar fagnar því að í fyrsta sinn komi fram stefna um lagareldi, til að tryggja umhverfi, vistkerfi og náttúru og stuðla að sjálfbærri nýtingu. ...
Lesa meira

Samgönguáætlun

Landvernd styður bættar almenningssamgöngur og fjölbreyttan ferðamáta, sem fjallað er um í nýrri samgönguáætlun fyrir árin 2024 – 2040. Bent er á að byggja þarf ...
Lesa meira

Hvalveiðar

Landvernd sendi atvinnuveganefnd Alþingis umsögn um frumvarp til laga sem fjallar um bann við hvalveiðum.
Lesa meira

Uppbygging og umgjörð lagareldis

Stjórn Landverndar fagnar því að í fyrsta sinn komi fram stefna um lagareldi, til að tryggja umhverfi, vistkerfi og náttúru og stuðla að sjálfbærri nýtingu. ...
Lesa meira

Samgönguáætlun

Landvernd styður bættar almenningssamgöngur og fjölbreyttan ferðamáta, sem fjallað er um í nýrri samgönguáætlun fyrir árin 2024 – 2040. Bent er á að byggja þarf ...
Lesa meira

Hvalveiðar

Landvernd sendi atvinnuveganefnd Alþingis umsögn um frumvarp til laga sem fjallar um bann við hvalveiðum.
Lesa meira

Hvítbók um skipulagsmál – drög að landskipulagsstefnu

Í landsskipulagsstefnu er sett fram stefna ríkisins um skipulagsmál á landsvísu. Hún tekur til hálendis Íslands, dreifbýlis, þéttbýlis og haf- og strandsvæða. Stefnunni er ætlað ...
Lesa meira

Svona hefur Landvernd áhrif

Landvernd hefur áhrif á stefnumótun og ákvarðanatöku í umhverfismálum með því að skrifa umsagnir, álykta um málefni tengd umhverfisvernd og náttúruvernd. Landvernd krefst þess að farið sé að lögum og hefur látið reyna á nokkur mál fyrir dómi.

Náttúruvernd er loftslagsvernd

Félagar í Landvernd láta sig náttúruna varða. Vertu með í Landvernd og hafðu áhrif.