Umsagnir

Landvernd leitast við að hafa áhrif á stefnumótun og ákvarðanatöku í umhverfismálum með því að senda inn umsagnir um frumvarpsdrög, þingmál, skipulagsáætlanir, einstakar framkvæmdir og margvíslega áætlanagerð sem viðkemur umhverfismálum.

Tillögur um ákvæði í stjórnarskrá

Landvernd hefur gert athugasemdir við tillögur stjórnarskrárnefndar um breytingar á stjórnarskrá. Að mati Landverndar verða bein réttaráhrif tillagnanna til verndar náttúru og umhverfi fremur veik og má segja að frekar sé um að ræða almenna stefnuyfirlýsingu. Landvernd minnir á að í þjóðaratkvæðagreiðslu haustið 2012 samþykktu tveir þriðju þeirra sem greiddu atkvæði að tillögur stjórnlagaráðs skyldu verða grundvöllur nýrrar stjórnarskrár. Tillaga stjórnarskrárnefndar gengur mun skemur. Að mati Landverndar er því þörf á að útfæra kjarnatillögur er nefndin byggir á betur ef samþykkja á tillögurnar.

Landvernd telur að gera þurfi vernd víðerna að stjórnarskrárvörðum rétti. Því er fagnað að ákvæði um rétt til upplýsinga um umhverfismál og þátttöku í ákvarðanatöku er tryggður í tillögunni, en það vantar að kveða á um frumkvæðisskyldu stjórnvalda í þeim efnum og gera réttláta málsmeðferð að stjórnarskrár vörðum rétti borgaranna. Ánægjulegt er að sjá að almannarétturinn er tryggður í stjórnarskrá, en að mati Landverndar þarf að taka út þann hluta er tilgreinir sérstaklega hagsmuni landeigenda. Þá telur Landvernd að tillagan þurfi að vera alveg afdráttarlaus hvað varðar að meginreglur umhverfisréttar, þ.m.t. varúðarreglan, hljóti stjórnarskrárvarinn rétt. 

Landvernd telur að þurfi að skerpa á skilgreiningu á sjálfbærri þróun þannig að hún taki mið af sterkri sjálfbærni, þar sem að náttúruauðurinn er undirstaða efnahagslegra og félagslegra þátta og þeir síðarnefndu megi ekki ganga um of á náttúruauðinn. Þetta er ekki síst mikilvægt í ljósi tillögu um náttúruauðlindir í stjórnarskrá sem byggja eiga á sjálfbærri nýtingu. Þá er mikilvægt að skilgreina hvað felst í varanlegum afnotum auðlinda.

Að lokum telur Landvernd að öllum stórum áætlunum Alþingis sem hafa stefnumótandi áhrif á umhverfi, náttúru og nýtingu náttúruauðlinda, eins og samgönguáætlun, rammaáætlun o.fl., eigi að vera hægt að skjóta til þjóðarinnar án þess að það þurfi samþykki 2/3 Alþingis til þess.

Stjórn Landverndar væntir þess að endanlegar stjórnarskrártillögur muni taka mið af framangreindum athugasemdum, settum fram með hliðsjón af mikilvægi verndar okkar sameiginlega þjóðarauðs, sem er náttúra Íslands. Umsagnir Landverndar má finna hér að neðan.

Landvernd_Umsögn um drög ad frv stjórnarskrárnefndar audlindir_LOKA.pdf
Landvernd_Umsögn um drög ad frv stjórnarskrárnefndar þjodaratkvædi_LOKA.pdf
Umsogn um drog að frumvarpi stjórnarskrárnefndar_náttúra og umhverfi_LOKA.pdf

Tögg
DSC_0314.JPG 

Vista sem PDF

Leita í umsögnum

Rjukandi_mynd Olafur Valsson.JPG
Hagfræðideild HÍ reiknar væntar tekjur Hvalárvirkjunar
Landvernd vinnur að gerð athugasemda um auglýsta tillögu að breyttu aðalskipulagi í Árneshreppi á Ströndum, sem leyfa myndu 25 km af virkjunarvegum á óbyggðum víðernum Ófeigsfjarðarheiðar.
DSC_0336.JPG
Umsögn um friðland í Þjórsárverum
Umsögn Landverndar um auglýsingu um friðland í Þjórsárverum 2017.
DSC_0041.JPG
Orkunýtingarflokkur orðinn alltof stór
Landvernd telur nóg komið af virkjunarhugmyndum í orkunýtingarflokki og krefst þess að stjórnvöld hægi á virkjunaráformum.
DSC_0314.JPG
Tillögur um ákvæði í stjórnarskrá
Landvernd kallar eftir ákvæði um vernd víðerna í stjórnarskrá.
1_Dynkur_minni_texti stor.jpg
Tímalína og gögn vegna breytinga á starfsreglum rammaáætlunar
Landvernd birtir hér öll þau gögn sem samtökin hafa aflað sér vegna aðdraganda og málsmeðferðar á breytingum á starfsreglum verkefnisstjórnar rammaáætlunar.
Dynkur í Efri-þjórsá
Drög að breytingum á starfsreglum harðlega gagnrýndar
Landvernd segir drög að breytingum á starfsreglum verkefnisstjórnar rammaáætlunar draga stórlega úr faglegu sjálfstæði verkefnisstjórnar. Aðkoma Landsvirkjunar að málinu sé mjög gagnrýniverð.
Landvernd og SIT nemendur_13juli2013_2
Áherslur um náttúruvernd komi í búvörusamninga
Landvernd, Náttúruverndarsamtök Íslands og Skógræktarfélag Íslands hafa sent frá sér sameiginlega ályktun um áherslu á náttúruvernd í nýjum búvörusamningum.
DSC_0301
Gefum engan afslátt af umhverfismati
Landvernd spyr ferðaþjónustuaðila á Kili hvort þeir vilji afslátt af umhverfismati og stefnuleysi í uppbyggingu innviða og ferðaþjónustu á hálendinu.
Dynkur
Náttúruverndarsamtök telja tillögur Orkustofnunar ekki standast lög
Náttúruverndarsamtök krefjast þess að Þjórsárver, þ.e. Norðlingaölduveita og Kjalölduveita verði ekki teknar inn í umfjöllun í rammaáætlun, enda eigi svæðið að njóta verndar samkvæmt núverandi áætlun.
tesprengishaganga
Mótmælir Norðlingaölduveitu og háspennulínu í aðalskipulagi
Landvernd gerir alvarlegar athugasemdir við fyrirhugaðar breytingar á aðalskipulagi Ásahrepps á Holtamannaafrétti, m.a. lagningu háspennulína yfir Sprengisand og Norðlingaölduveitu.
net1
Hálendið - hjarta landsins
Hálendið – hjarta landsins er yfirskrift verkefnis sem Landvernd hleypti af stokkunum í Þjórsárverum í dag. Markmið verkefnisins er að vekja athygli á fyrirhuguðum framkvæmdum á hálendi Íslands og gefa fólki kost á að taka undir kröfu Landverndar um að hálendinu verði hlíft.
IMG_4293
Landvernd óskar skýringa atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis
Landvernd hefur óskað skýringa atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis á því að ráðuneytið mat það svo að samtökin ættu ekki lögvarinna hagsmuna að gæta vegna ítölumats á Almenningum í Rangárþingi eystra.
IMG_5438 (640x480)
Athugasemdir við friðlýsingarskilmála Þjórsárvera
Landvernd hefur sent Umhverfisstofnun athugasemdir sínar við drög að friðlýsingarskilmálum stækkunar friðlandsins í Þjórsárverum. Landvernd fagnar stækkuninni.
Landmannalaugar_Einar Thorleifs tok (2)
Landvernd styður bann við útiræktun erfðabreyttra lífvera
Landvernd stóð að sameiginlegri umsögn Kynningarátaks um erfðabreyttar lífverur vegna þingsályktunartillögu um bann við útiræktun erfðabreyttra lífvera
252
Umsögn um nýtt náttúruverndarfrumvarp
Umsögn um nýtt náttúruverndarfrumvarp
Borgfj eystri afhending 2012_leikskolaborn
Umsögn um aðalnámskrá grunnskóla - náttúrufræðigreinar
Landvernd skilaði á dögunum inn umsögn um umfjöllun um náttúrufræðigreinar í nýrri aðalnámskrá grunnskóla.

Aðalskipulag Langanesbyggðar (umsögn)
Landvernd hefur skilað inn umsögn um tillögu að aðalskipulagi Langanesbyggðar.
Iceland_sat_cleaned.jpg
Þingsályktunartillaga um vernd og nýtingu landsvæða
Þingsályktunartillaga um vernd og nýtingu landsvæða

Aðalskipulag Mýrdalshrepps
Aðalskipulag Mýrdalshrepps

Lagafrumvarp um lækkað eldsneytisverð
Lagafrumvarp um lækkað eldsneytisverð

Samgönguáætlun 2011-2022
Samgönguáætlun 2011-2022
andrew-smales-176189.jpg
Umsögn um tillögu til þingsályktunar um samgönguáætlun 2011-2012
Landvernd fagnar því að sett er fram stefnumótun í samgöngumálum til langs tíma sem felur fyrst og fremst í sér stefnu.
ben-bowens-96556.jpg
Umsögn um hvítbók
Landvernd hefur sent umsögn um hvítbók um löggjöf til verndar náttúru Íslands. Stjórn Landverndar vill koma á framfæri nokkrum athugasemdum við hvítbókina.Umsögn samtakanna má finna hér að neðan.
michael-hacker-191501.jpg
Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á náttúruverndarlögum
Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um náttúruvernd, nr. 44/1999 (225. mál á 140. löggjafarþingi)
Landvernd_Logo_Hvitt-01.jpg
Umsögn um þingsályktunartillögu um stofnun þjóðgarðs við Breiðafjörð
Umsögn Landverndar um tillögu til þingsályktunar um stofnun þjóðgarðs við Breiðafjörð norðanverðan.

Umsögn um þingsályktunartillögu um stofnun Hofsjökulsþjóðgarðs
Stjórn Landverndar lýsir yfir stuðningi við þingsályktunartillögu um stofnun Hofsjökulsþjóðgarðs (106. mál á 140. löggjafarþingi).
IMG_0274.JPG
Breytingar á refsiákvæðum náttúruverndarlaga
Landvernd hefur gert athugasemdir við frumvarp til laga um breytingu á refsiákvæðum náttúruverndarlaga. 

Umsögn um drög að aðalskipulagi Mýrdalshrepps
Umsögn um drög að aðalskipulagi Mýrdalshrepps
Iceland_sat_cleaned.jpg
Sameiginleg umsögn 13 náttúruverndarfélaga um rammaáætlun
Landvernd, ásamt 12 öðrum félagasamtökum um náttúruvernd, sendi inn viðamikla umsögn um drög að þingsályktunartillögu um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða (rammaáætlun). Þar er m.a. lagt til að stofnaður verði þjóðgarður á miðhálendi Íslands; þjóðgarður sem myndi setja Ísland á heimskortið fyrir framsýni og áræðni í umhverfismálum.

Umhverfismat samgönguráðs að samgönguáætlun 2011-2022
Umhverfismat samgönguráðs að samgönguáætlun 2011-2022

Umsagnir um þingmál
Gera verður breytingar á frumvarpi til laga um mat á umhverfisáhrifum, að mati stjórnar Landverndar. Þá þarf umhverfisráðherra víðtækara umboð til að hlutast til um aðgerðir vegna eldri náma.

Umsögn um frumvarp til laga um Vatnajökulsþjóðgarð.
Landvernd sendi á dögunum frá sér umsögn um frumvarp til laga um Vatnajökuls- þjóðgarð. Frumvarpið er að mati ...