4. Eftirlit og endurmat

4. Eftirlit og endurmat. Skólar á grænni grein vinna eftir skrefunum sjö, fjórða skrefið er að hafa eftirlit með vinnunni og endurmat á markmiðum sem nefndin setti sér.

Skólar á grænni grein vinna eftir skrefunum sjö, fjórða skrefið er að hafa eftirlit með vinnunni og endurmat á markmiðum sem nefndin setti sér.

Höfum við náð markmiðum? Þarf að setja ný? Hvernig metum við árangurinn?

Mikilvægt er að skólar sinni reglulegu eftirliti og endurmati á því hvernig gengur og hvort að verið sé að fylgja aðgerðaáætlun og að uppfylla markmið. 

Markmiðablað gott í eftirliti

Mælt er með því að setja markmið og áætlun um aðgerðir á markmiðablað. Gott er að geyma það á miðlægum stað og opna á hverjum umhverfisnefndarfundi. 

Hvernig metum við hvernig markmiðum hefur verið náð?

Skoða þarf sérstaklega dálkinn mat. Hvernig á að meta hvort markmiði hafi verið náð? Stundum er notast við tölulegar upplýsingar: 

Dæmi: Markmið um að minnka matarsóun. Matarsóun er mæld í kg í upphafi og svo er mælingin endurtekin í lok tímabils (t.d. hægt að mæla það sem fellur til per mann af ákveðnum rétti). Matarsóun er þá mæld í kílóum, eða grömmum. 

Endurmat – markmið geta breyst 

Yfir tímabilið geta margar breytingar átt sér stað. Því er mikilvægt að skoða markmiðin og endurmeta þau reglulega. Eru markmiðin e.t.v. óraunsæ, eða of auðveld/erfið? Þá má gjarnan endurmeta þau og breyta eftir því sem þarf.  

Tökum stöðuna reglulega

Staðan er endurmetin með reglubundnum hætti, t.d. á umhverfisnefndarfundum, og kannað hvernig vinna við hverja aðgerð gangi. 

Sumar aðgerðir eru þess eðlis að vinna þarf að þeim yfir allt tímabilið, öðrum aðgerðum má ljúka á tiltölulega stuttum tíma. Ef í ljós kemur að illa gengur að ná fram ákveðnum aðgerðum eða markmiðum má endurmeta þau og setja ný eða breytt markmið eða aðgerðir í staðinn.

Hafa skal í huga

  • Fór fram stöðugt eftirlit á árangri á milli umhverfisnefndarfunda?
  • Var staðan tekin á umhverfisnefndarfundum þ.e. hvort að markmið hefðu náðst? 
  • Voru sett ný markmið ef markmiðin náðust?

 

„Á umhverfisnefndarfundum er farið yfir markmið og aðgerðir og metið hvernig gengur“
Mikilvægt er að markmið skóla séu SMART, skýr, mælanleg, aðgerðamiðuð, raunhæf og tímasett, landvernd.is
Dæmi um hvernig má meta markmið - sjá dálk mat.

Hlutverk nemenda

Gott er að virkja nemendur í þessu skrefi. Sumir skólar hafa notað grænfánaspæjara, sem ganga um stofur og kanna málin. 

 

Grænfánaspæjarar

Grænfánaspæjarar eru í nokkrum grænfánaskólum. Þeir hafa það hlutverk að fylgjast með hvernig gengur að huga að umhverfinu í skólastofunni t.d með flokkun, endurnýtingu og ...
Skoða verkefni

Virkjum nemendur

- undirbúum þau fyrir áskoranir framtíðarinnar

Sendu okkur línu og við hjálpum þér að komast á græna grein