Stöndum vörð um náttúru Íslands Landvernd eru frjáls félagasamtök sem starfa að umhverfismálum til að vernda og bæta lífsgæðin í landinu. Landvernd virðir íslenska náttúru og styður sjálfbæra nýtingu hennar. Taktu afstöðu og vertu með! landvernd.is

Kísilverksmiðja í Helguvík, tillaga að matsáætlun

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Landvernd beinir því til Skipulags- stofnunar að hún noti heimild sín og taki ákvörðun um að umhverfis- áhrif vegna virkjunar, orkuflutninga og kísilverksmiðjunnar sjálfrar verði metin sameiginlega. Orkuþörf verksmiðjunnar er um 660 GWst á ári.

Það er að mati Landverndar afar mikilvægt að framkvæmdir af þessu tagi séu skoðaðar með heildstæðum hætti. Ekki er hægt að útiloka að tengdar framkvæmdir, þ.e. orkuöflun og orkuflutningar, muni valda umtalsverðum og óafturkræfum umhverfisáhrifum og jafnvel meiri áhrifum en kísilverksmiðjan sjálf. Landvernd beinir því til Skipulagsstofnunar að hún noti heimild sína og ákvarði að umhverfisáhrif vegna virkjunar, orkuflutninga og kísilverksmiðjunnar sjálfrar verði metin sameiginlega þannig að heildstæð mynd fáist af áfornunum. Heimild Skipulagsstofnunar til þess að taka ákvörðun af þessu tagi er að finna í 2. mgr. 5. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum :

„Í þeim tilvikum þegar fleiri en ein matsskyld framkvæmd eru fyrirhugaðar á sama svæði eða framkvæmdirnar eru háðar hver annarri getur Skipulagsstofnun að höfðu samráði við viðkomandi framkvæmdaraðila og leyfisveitendur ákveðið að umhverfisáhrif þeirra skuli metin sameiginlega.“

Orkuþörf verksmiðjunnar er um 660 GWst á ári en það samsvarar virkjun með u.þ.b. 100 MW uppsettu afli. Hvort svigrúm til þessarar orkuvinnslu sé fyrir hendi en það ræðst að verulegu leyti af framvindu annarra stóriðjuáforma.

Lesa umsögn Landverndar um tillögu að matsáætlun

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Scroll to Top