Blanda er jökulá sem rennur úr Hofsjökli og Blöndustöð virkjar vatnsafl hennar.
Blöndulón

Blanda er jökulá sem samanstendur að mestu af jökulbráð úr Hofsjökli. Hún flæðir um jökulkembt en gróið heiðalandslag frá upptökum sínum í norðanverðum Hofsjökli og norðvestur í Húnafjörð. Blönduveita myndi nýta fall milli Blöndulóns og Gilsárlóns sem nú rennur um veituskurði. Landsvirkjun vinnur að hönnun þriggja virkjana í Blönduveitu sem nýta munu óvirkjað 69 m fall í veitulegu úr Blöndulóni niður í inntakslón virkjunarinnar. Við núverandi rask á svæðinu myndu bætast þrjú stöðvarhús; Kolkuvirkjun, Friðmundarvirkjun og Þramarvirkjun með tilheyrandi stíflum og veituskurðum sem færu ekki eftir farvegum eins og núverandi skurðir gera. Skipulagsstofnun metur áhrif á landslag og náttúrufar neikvæð vegna efnistöku, sjónrænna áhrifa á víðerni og skerðingu á votlendi.

Hefur þú ábendingu um svæðið?
Sendu okkur línu á natturukortid (hjá) landvernd.is