Horft yfir hraungjá - Búfellsgjá. Ljósmynd: C.C.Chapman.

Landvernd fagnar friðlýsingu Búrfells, Búrfelssgjár og Selgjár

Landvernd fagnar fyrirhugaðri friðlýsingu Búrfellsgjár en gerir athugasemd að í hana vanti „hrauntröðina“ í Urriðakotshrauni.
Umsögn Landverndar til Umhverfisstofnunar, sem ásamt Garðabæ og landeigendum, kynnir áform um friðlýsingu Búrfells, Búrfellsgjár og Selgjár í Garðabæ í samræmi við VII. kafla laga nr. 60/2013 um náttúruvernd send Umhverfisstofnun 14. febrúar 2020.  Landvernd fagnar áformum um friðlýsingu Búrfells, ásamt Búrfellsgjá og Selgjá sem er sérstakt náttúrufyrirbæri jarðmyndanna þar sem hraunelfan rann frá eldstöðinni og myndaði gjárnar ásamt „hrauntröðinni“ í Urriðakotshrauni. Einnig eru þar minjar um seljabúskap í Selgjá og Gjáarétt og Vatnsgjá í Búrfellsgjá. Hraunelfan og hraunin úr eldstöðinni Búrfelli nefnist einu nafni Búrfellshraun, en einstaka hraunhlutar heita ýmsum nöfnum. Í 1. grein friðlýsingartillögunnar segir:
„Búrfellsgjá og Selgjá liggja frá Búrfelli að Urriðakotshrauni. Þær eru í raun sama hrauntröðin, en hún skiptir um nafn við Hrafnagjá. Næst gígnum er Búrfellsgjá þröng og með bröttum veggjum. Þegar kemur niður á jafnsléttu verður hún lægri og víðari. Selgjá er slétt og breið með lágum veggjum. Hún hverfur á kafla þar sem hraunrásir með hellum taka við, en kemur aftur fram á kafla norðar í Heiðmörk.“
Athyglisvert er að ekki stendur til að friðlýsa „hrauntröðina“ í Urriðakotshrauni sem er lýst í 1. gr. um friðlýsinguna samkvæmt gögnum á vef Umhverfisstofnunnar um áform um friðlýsinguna. Í þá lýsingu vantar reyndar „hrauntröðina“ sem myndar samfellu í friðlýsingum Búrfellshrauns. Þetta rýrir gildi friðlýsingarinnar að mati Landverndar. Garðabær hefur sýnt gott fordæmi í friðlýsingu Búrfellshrauns innan lögsögu sinnar. Það væri því mikil ógæfa að gefa eftir þann mikilvæga hluta Búrfellshrauns sem felst í „hrauntröðinni“ í Urriðakotshrauni. Það er óskiljanlegt af hverju þessi hluti hraunelfunnar – þ.e. „hrauntröðin“ fylgi ekki þessum áformum um friðlýsingu eldstöðvarinnar og gjánna, því hún er einstök jarðmyndun á landsvísu. Landvernd styður því fyrirhugaða friðlýsingu en gerir hér með þá athugasemd að í hana vanti „hrauntröðina“ í Urriðakotshrauni sem er náttúrulegt framhald hraunelfu frá Búrfelli um gjárnar að hraundyngjunni Hádegishól sunnan Maríuhella.

Virðingarfyllst,

f.h. stjórnar Landverndar

Auður Önnu Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri

Nýlegar umsagnir

Landeldi á laxi

Landslagsvernd Með þeim stórkallalegu mannvirkjum sem áformuð eru, er skorin drjúg sneið af þessari verðmætu landslagsheild frá Ísólfsskála, um Herdísarvík, Strandakirkju til Þorlákshafnar. Stjórn Landverndar …

Lesa meira

Friðlýsing Skaftár og vatnasviðs hennar

Langisjór er um 20 km ílangt, djúpblátt fjallavatn, sem tilheyrir hinu óraskaða vatnasviði Skaftár. Langisjór var friðlýstur sem hluti Vatnajökulsþjóðgarðs sumarið 2011 og endahnútur þannig hnýttur á áratugalanga varnarbaráttu gegn virkjanahugmyndum. Stjórn Landverndar styður heilshugar friðlýsingu Skaftár og vatnasviðs hennar.

Lesa meira
Reykjanesvirkjun er á Reykjanesi

Iðnaðarsvæði fyrir metanframleiðslu á Reykjanesi

Stjórn Landverndar dregur í efa nauðsyn þess að reisa metan- og vetnisverksmiðju á Reykjanesi og telur hana tefja fyrir nauðsynlegum orkuskiptum á Íslandi auk þess sem vafi leikur á loftslagsávinningi verkefnisins.

Lesa meira

Landeldi á laxi

Landslagsvernd Með þeim stórkallalegu mannvirkjum sem áformuð eru, er skorin drjúg sneið af þessari verðmætu landslagsheild frá Ísólfsskála, um Herdísarvík, Strandakirkju til Þorlákshafnar. Stjórn Landverndar …

Lesa meira

Friðlýsing Skaftár og vatnasviðs hennar

Langisjór er um 20 km ílangt, djúpblátt fjallavatn, sem tilheyrir hinu óraskaða vatnasviði Skaftár. Langisjór var friðlýstur sem hluti Vatnajökulsþjóðgarðs sumarið 2011 og endahnútur þannig hnýttur á áratugalanga varnarbaráttu gegn virkjanahugmyndum. Stjórn Landverndar styður heilshugar friðlýsingu Skaftár og vatnasviðs hennar.

Lesa meira
Reykjanesvirkjun er á Reykjanesi

Iðnaðarsvæði fyrir metanframleiðslu á Reykjanesi

Stjórn Landverndar dregur í efa nauðsyn þess að reisa metan- og vetnisverksmiðju á Reykjanesi og telur hana tefja fyrir nauðsynlegum orkuskiptum á Íslandi auk þess sem vafi leikur á loftslagsávinningi verkefnisins.

Lesa meira
Mengun frá kolaveri erlendis

Breytingar á lögum um loftslagsmál

Aðgerðir í loftslagsmálum eru sameiginlegt verkefni allra landsmanna og við sem samfélag þurfum að fá þær bestu upplýsingar sem fáanlegar eru til þess að meta hvað eru skynsamlegar og góðar ákvarðanir um aðgerðir. Nauðsynlegt er að almenningur hafi aðgang að þeim greiningum og gögnum sem loftslagsráð leggur til grunndvallar í sinni ákvarðanatöku.

Lesa meira

Svona hefur Landvernd áhrif

Landvernd hefur áhrif á stefnumótun og ákvarðanatöku í umhverfismálum með því að skrifa umsagnir, álykta um málefni tengd umhverfisvernd og náttúruvernd. Landvernd krefst þess að farið sé að lögum og hefur látið reyna á nokkur mál fyrir dómi.

Náttúruvernd er loftslagsvernd

Félagar í Landvernd láta sig náttúruna varða. Vertu með í Landvernd og hafðu áhrif. 

Scroll to Top