Vindorka – Vöndum til verka

Vindmyllur eru endurnýjanlegur orkugjafi. Velja þarf þeim stað þar sem þær hafa ekki skaðleg áhrif á umhverfið, landvernd.is
Vindorka er hagkvæmur kostur en ekki er þörf á vindorkuvirkjunum eins og staðan er nú og þó öll áform um orkuskipti gangi eftir. Næg raforka er í landinu - bæta þarf flutning hennar til almennings.

Formaður Landverndar Tryggvi Felixson skrifar

Vindmyllur verða sífellt hagkvæmari kostur og vaxandi reynsla er af notkun þeirra víða um heim, sem nýta má hér á landi til að taka yfirvegaðrar og skynsamlegar ákvarðanir. Ljóst er að bygging vindorkuvera getur orðið mjög umdeild, einkum vegna sjón- og hljóðmengunar, en einnig vegna áhrif á fuglalíf. Því er mikilvægt að vanda til undirbúnings þannig að koma megi veg fyrir óþarfa deilur og átök.

Fjórar og hálf Kárahnjúkavirkjun í bígerð

 

Síðastliðið vor bárust fréttir af því að tíu aðilar hefðu hug á að reisa samtals 34 vindorkuver á Íslandi. Erlendir aðilar standa að baki a.m.k. 19 af þessum tillögum. Ef svo afar ólíklega vildi til að öll þessi áform næðu fram að ganga yrði uppsett afl í vindorku á við fjórar og hálfa Kárahnjúkavirkjanir. Fátt bendir til þess að þörf verði fyrir meira afl í orkukerfi landsins á næstu árum og því mætti álykta sem svo að umræða um vindorku sé ekki tímabær. En reynslan sýnir að skjótt geta skipast veður í lofti og gott að vera vel undir það búinn.

Tvö svæði skoðuð

 

Vindorka hefur verið til umræðu hér á landi í nokkur ár og í skýrslu verkefnisstjórnar fyrir rammaáætlun 3, sem kom fram árið 2016, en hefur enn ekki verið afgreidd af Alþingi, voru tvö svæði fyrir vindorkuver tekin til skoðunar. Annað fór í nýtingarflokk (við Blönduvirkjun) en hitt í biðflokk (við Búrfellsvirkjun).

Landvernd hefur setti fram sjónarmið og lagt til stefnu um virkjun vindorku á Íslandi. Samtökin gáfu út fyrsta heilstæða rit á Íslandi um þennan orkugjafa í ritinu Virkjun vindorku á Íslandi: Stefnumótunar- og leiðbeiningarrit Landverndar árið 2018. Málið var einnig til umfjöllunar á síðasta aðalfundi samtakanna. 

 Engin þörf fyrir vindorku i bili

Landvernd telur að ekki sé þörf fyrir vindorkuvirkjanir eins og staðan er nú og þó öll áform um orkuskipti í samgöngum gangi eftir ef marka má greiningu Orkuveitu Reykjavíkur. Landvernd hvetur því stjórnendur fyrirtækja og sveitarfélaga til að rasa ekki um ráð fram. Þá hafnar Landvernd því alfarið að vindorkumannvirki verði sett niður á verðmætum náttúrusvæðum eða þar sem fuglalífi stafar af þeim hætta. Þá mega vindorkuver ekki skerða verðmætar landslagsheildir, spilla ásýnd lands og víðernum.

Almenningur komi að ákvarðanatöku

 

Sveitarstjórnir gegna lykilhlutverki við ákvarðanir um staðarval vindorkumannvirkja. Landvernd telur skynsamlegt að sveitarfélög marki sér langtímastefnu um vindorkuver í skipulagi, þar sem aðkoma almennings að ákvarðanatöku sé tryggð á fyrstu stigum ferlisins. Í framangreindri skýrslu Landverndar eru leiðbeiningar um 36 efnisatriði sem þarf að fjalla um þegar mat er lagt á byggingu vindorkuvera. Ef sveitarfélög fylgja þeim leiðbeiningum aukast líkur á að ásættanleg niðurstaða náist.

Forðumst kapphlaup sem endar með ósköpum

 

Í sumar hafa þingmaðurinn Ari Trausti Guðmundsson og lögfræðingurinn Skúli Thoroddsen rökrætt í Fréttablaðinu hvort vindorka eigi heima í rammaáætlun. Sá síðarnefndi telur svo ekki vera. Landvernd telur að best sé fyrir alla aðila að vindorkuver falli undir lög um verndar- og orkunýtingaráætlun nr. 48/2011 (rammaáætlun) svo útiloka megi þá staði sem teljast varhugaverðir vegna neikvæðra áhrifa. Að öðrum kosti má reikna með kapphlaupi sem bæði kostar mikið fé og getur endað með ósköpum. Það er nauðsynlegt að Alþingi taki strax af allan vafa um þetta atriði og felli vindorku formlega undir framangreind lög.

Tryggvi Felixson, formaður Landverndar

Greinin birtist fyrst í Fréttablaðinu 21. október 2020

Tengt efni

Stóriðja, sér í lagi framleiðsla málma er stærsti valdur mengunar á Íslandi á eftir flugsamgöngum, á myndinni má sjá Elkem á Grundartanga, landvernd.is

Það er ekki rafmagnsskortur á Íslandi – Stóriðjan þrengir að víðernum

Stóriðja notar 77% alls rafmagns á Íslandi. Það er því ekki rafmagnsskortur á Íslandi. Landsnet á að tryggja flutning raforku til almennings og fyrirtækja en setur stóriðju í fyrsta sætið og tengir gjarnan stóran iðnað við fjarlægar virkjanir um svokallaðar stóriðjulínur, oft langt frá byggð.

Lesa

Okkar helstu viðfangsefni

Ert þú í Landvernd?

Taktu afstöðu með náttúrunni og gakktu í Landvernd
Scroll to Top