margmenni loftslagsverkfall

Veik staða náttúruverndar er á ábyrgð íslenskra stjórnvalda – umsögn

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Eins og staðan er núna er enginn sem getur séð til þess að farið sé eftir umhverfislöggjöf Íslands. Íslensk stjórnvöld útiloka umhverfisverndarsamtök frá því að fara með mál sem varða brot á lögum um umhverfið fyrir dómstóla.

Mál nr. 165/2021 – Umsögn Landverndar um drög að uppfærðri landsskýrslu um innleiðingu Árósasamningsins.

Þrátt fyrir að eftirlitsstofnun EFTA (ESA) hafi fallist á öll málsrök Landverndar í apríl 2020 hafa íslensk stjórnvöld enn ekki fellt úr gildi þau lög sem brjóta gegn EES reglum sem byggja á Árósasamningnum. Þetta atriði verður að ræða ítarlega í landsskýrslunni.

Aðgerðaáætlun ekki fylgt eftir

Landvernd bendir á að umhverfis og auðlindaráðuneytið hefur ekki fylgt eftir sinni eigin aðgerðaáætlun um Árósasamninginn né hafa fullnægjandi svör fengist frá ráðuneytinu hverju sæti. Ráðuneytið þarf hið bráðasta að bæta úr þessum vanköntum.

Í drögum að landsskýrslunni er mikið gert úr aðgerðaáætluninni sem hefur að mjög litlu leyti verið fylgt eftir. Að mati Landverndar er ekki rétt farið með í drögunum um hvernig til hefur tekist að vinna eftir aðgerðaáætluninni. Sem dæmi má nefna fræðslu um Árósasamninginn sem hefur verið mjög lítil eftir árið 2018, engar stöðuskýrslur hafa verið birtar og rangt er að ný lög um mat á umhverfisáhrifum bæti aðgang almennings að ferlinu við mat á umhverfisáhrifum.

Enginn gætir hagsmuna náttúrunnar

Ráðuneytið hefur ekki fylgt eftir aðgerðum sem varða aðgang umhverfisverndarsamtaka að réttlátri málsmeðferð. Túlkun íslenskra yfirvalda útilokar umhverfisverndarsamtök frá því að fara með mál sem varða brot á lögum um umhverfið fyrir dómsstóla. Eins og staðan er núna er enginn aðili sem getur gætt þess að farið sé eftir umhverfislöggjöf Íslands með hagsmuni náttúrunnar í huga.

Umhverfisverndarsamtökum er meinað að leggja mál sín fyrir dómstóla þrátt fyrir að framkvæmdaaðilar hafi til þess fulla heimild. Þessi túlkun hefur gert Landvernd mjög erfitt fyrir að þjóna sem málsvari íslenskrar náttúru. Þessi veika staða á þátt í því að náttúruverndarsjónarmið lúta oftast lægra haldi þegar hagmunaöfl knýja fram umdeildar framkvæmdir.

Það er þjóðréttarleg skylda íslenskra stjórnvalda að gera umhverfisverndarsamtökum kleift að leggja álitamál undir dómsstóla eins og ákvæði Árósasamningsins kveður á um. Þessu þarf að breyta.

 

Tengt efni

Búrfell við Þjórsá

Þjórsá – Búrfell

Jarðhitaummerki á Þeistareykjum

Þeistareykir

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Scroll to Top